Jaunā Gaita nr. 90, 1972

 

 

LATVIEŠI PASAULES LITERĀTŪRAS ENCIKLOPĒDIJĀ

Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. 3. sēj. Red. W.B. Fleischmann. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1967-1971. 425 + 469+ 590 lp. $98.00.

Encyclopedia of World Literature ir reputāblās vācu enciklopēdijas Herder Lexicon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert paplašināts un pārstrādāts izdevums angļu valodā. Ar prieku un gandarījumu jākonstatē latviešu literātūrai ierādītā vieta. Otrā sējumā atrodam Astrīdes Ivaskas informātīvo un, iespēju robežās, plašo un nopietno pārskatu par novirzieniem, centieniem un to individuāliem pārstāvjiem 20.gs. latviešu literātūrā. Gribētos sevišķi cildināt Ivaskas mierīgo, nosvērto stilu, kas vienlaikus liek manīt rakstītājas dziļo izpratni un personisko tuvumu, nepadarot rakstu par sausu gadu skaitļu un vārdu uzskaiti. Trešā sējumā Jānis Andrups savos apcerējumos par Skalbi, Virzu un Zīvertu tiek veicīgi galā ar grūto uzdevumu pāris rindkopās informēt par minēto autoru kompleksiem aistētiskiem novirzieniem, personiskām nosliecēm. To viņš dara, gan dodot atsevišķu darbu kopsavilkumus, gan apgaismojot laikmeta sabiedriski polītisko fonu un intellektuālo atmosfairu. Ja pielietotu Flobēra nežēlīgās stilistiskās mērauklas, varētu varbūt vietu vietām Andrupam pārmest zināmu koncentrētākas mērķtiecības trūkumu un klišejisku teicienu atkārtošanos. Arī slavināšana, kas nenoliedzami ir pelnīta, varētu varbūt būt mazliet klusāka, jo tāda tā lāgā neiederas enciklopēdiskos ietvaros. Rolfa Ekmaņa apskats par Raini ir pamatīgs un uzrakstīts ar apsvērtu precīzitāti, kas ne tikvien liek sajust Ekmaņa pārliecinošo izvērtējumu, bet arī viņa erudīcijas plašumu un dziļumu.

Protams, arī daudzi citi latviešu autori nenoliedzami ir pelnījuši individuālu novērtējumu, īpaši jaunāko paaudžu pārstāvji. Bet, salīdzinot ar citām līdzīgām literātūras rokas grāmatām, mēs varam būt ļoti apmierināti ar latviešu literātūrai ierādīto vietu. Par to, kā aizkulisēs dzird runājam, daudz ir gādājis Books Abroad galvenais redaktors Ivars Ivasks, Katrā ziņā atzinīgi jānovērtē kvalitātīvi augstvērtīgie latviešu rakstniecībai veltītie raksti. Tie nav salīdzināmi ar vairākiem Herdera leksikonā ievietotiem gaužām tendencioziem sacerējumiem, kas dažkārt, liekas, atspoguļo paša rakstītāja personisko īgnumu vai nepatiku novērtēt attiecīgo autoru objektīvi, tādējādi ārpasaulniekos radot greizus ieskatus par latviešu literātūru un varbūt arī par latviešu tautas rakstura līnijām. Bet kas zina, varbūt šādas impresijas ir arī īstenākas. Taču, ja šī ir tā kailā patiesība, pat mūsu dienās kailumam pieradinātai acij, tā nav diezcik saistīga.

Enciklopēdijas vērtību ceļ daudzie domā bagātie un mākslinieciski augstvērtīgie rakstnieku foto attēli, to skaitā mūsu Rainis.

 

Juris Silenieks

Jaunā Gaita