< JG 89 Jaunā Gaita   JG 91 >

17. GADA GĀJUMS

90. numurs

1972. GADS

 

S A T U R S

3  Intas Ezergailes intervija ar Dr. Ivaru Ivasku
7  Valentīns Pelēcis, Piezīmes par Alfreda Bērziņa grāmatu
 Tāls ir ceļš atpakaļ uz dzimteni
13  JAUNĀS GAITAS AUTORI - Baiba Rirdāne
14  Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris
 XII   Oktobŗa revolūcijas sagatavošana un norise Ziemeļu frontē
27  Benita Veisberga, Improvizācija
29  Eduards Freimanis, Pārdrošnieka piezīmes
31  Jāņa Kļaviņa dzejoļi
32  Ausma Jaunzeme, Salu dziesmas
36  Margaritas Ausalas dzejoļi
37  Intas Purvas dzejoļi
39  Andrejs Leiše, Atmiņu kalnā
42  Baibas Rirdānes dzejoļi
43  Pāvils Klāns, Klusā kontrrevolūcija?
 Mūsu tautas situācija un padomju viedoklis dzimtenes sakaru jautājumā
48  Rolfs Ekmanis, Tas 1971. gads. Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē
52  Uldis Ģērmanis, Ernests Blanks - publicists un ideologs
53  GRĀMATAS:
         Hamilkars Lejiņš, Tautiskie simboli
               Gunars Janovskis, Rolands
         T. Ķ., Trīs pārskati
                Latviešu mākslas veicinātāju 1968., 1969., 1970.gada darbības pārskati
         Rolfs Ekmanis, Augstvērtīgi Šekspīra tulkojumi
                Šekspīra darbi. 1. sēj.
         Rolfs Ekmanis, Merķelis nesnauž kapā
                Garlībs Merķelis, Vanems Imanta. Senlatvju teika
         Vaira Vīķe-Freiberga, Latviešu pasakas angļu valodā
                Edward Huggins, Blue and Green Wonders and other Latvian Tales
         Juris Silenieks, Latvieši pasaules literātūras enciklopēdijā
                Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. 3. sēj. Red. W.B. Fleischmann
         Gunars Irbe, Romāns "bez vārda"
                Ivars Lu-Juhansons, Cilvēks bez vārda. Autobiografisks romāns.
                No zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene
61  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
63  REDZES APLOKĀ
65  ATBALSIS:
         Baņuta Rubesa, Brūno Kalniņš: "Aussprechen was ist"
         GIR-, Marginālijas
vērpetīte IN THIS ISSUE

Jāņa Gorsvāna vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita