< JG 98 Jaunā Gaita   JG 100 >

19. GADA GĀJUMS

99. numurs

1974. GADS

Īsti vienoti tautas svētki būtu tur, kur tauta vienota ne uz kādu tautisku ālēšanos, ne pēc varas kārojot, nedz uz mantrausību un ne draudu dēļ, bet lai tuvotos cilvēces mūžīgam nākamības sapņam, kur visi, iznākuši uz gaismas klajumiem un apreibuši no ilgās tumsas, redz pilnu iespēju iznest savu tumšo, šauro, mūžam apdraudēto dzīves vilkšanu uz skaidra lauka, kur pašpalīdzība, savstarpēja roku sniegšana, saprašanās un kopēji cēli mērķi sniedz plašas izredzes un tuvu cerību ierīkot nevis kaut kur astronomiskos bēniņos, bet tepat zemes virsū kādu gabaliņu no sen cerētās „Dieva valsts”. Atsevišķām biedrībām un kliķēm, kas te gribētu nākt pa vecam ieradumam ar savām slaucenēm to lielo tautisko govi paslaukties, te tiks teikts: „Atkāpies”, jo tiem jābūt īstiem dziedāšanas un darba svētkiem.

Emīlis Melngailis 1874-1974

S A T U R S

2  Ivars Hiršs, Diviem Robertiem Serigrafs
3  Raimonds Staprāns, Ivars Hiršs un Māras zīme
10  Lūcija Bērziņa, Nobela prēmijas laureāts P. Vaits
15  Laimonis Mieriņš, Pa kuru ceļu?
17  Uldis Bergs, Psīcholoģiskās implikācijas kultūru maiņā
22  Jirgens fon Hēns, Dažas piezīmes par Ulža Ģērmaņa rakstu seriju
„Zemgaliešu komandieris"
23  Pēteris Dardzāns, Strēlnieku un atbrīvošanas cīņu vēsture jāpārraksta
27  Juris Kronbergs, Desmit četrrindes par dzejas mākslu
28  Laines Alksnes dzejoļi
28  Ints Liepa, 1974. gada vasaru gaidot
29  Gunas Ikonas dzejoļi
30  Eduards Freimanis, Zemgaļu padzīšana
37  Svava Jakobsdoutīre, Bērnu māte
41  Hertas Kraujas dzejoļi
42  Ontons Zvīdris, Mōte zeme
42  Irmas Bērziņas dzejoļi
44  TEĀTRIS
       Kārlis Freimanis, 13. Austrālijas latviešu teātŗu festivāls
       K.F., Jauna metode aktieŗiem
       K.F., Austrālijas latviešu teātŗu festivāli
46  Olafs Stumbrs, Sajaukta recenziju lasītāja piezīmes
52  ATBALSIS
       G.I., Par demītoloģizāciju un pretošanos
       GIR-, Marginālijas
       AtRrs, Literārā mantojuma lieta
56  GRĀMATAS
       Dažos vārdos
       Gunars Irbe, Divpadsmit ak! - un sirds pilna žēlām
          Ārija Zveja, Vārdi-atspulgi. Dzejoļi
       Jānis Sarma, Īstenības daudzveidība
          Gundars Pļavkalns, Jūliāns pie Benedikta
       Gundars Pļavkalns, Plakāti, sukrenes, dzeja
          Dzejas diena. Rīgā: Liesma, 1971. un 1972.
63  LASĪTĀJU VĒSTULES
64  REDZES APLOKĀ
66  CEĻOJUMI - DIENASGRĀMATA
67  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Alberta Vasila Vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita