BLS 50 gadu jubilejas balles atklāšanas runa 2000. g. 21. oktobrī

50 gadi. Tā ir vēsture!

1950. gads. Bostona nupat ieradušies, vēl pat kārtīgas apmešanās vietas neatraduši, latviešu trimdinieku pirmā doma ir par savu - latviešu skolu.1950. g. pavasarī Ādolfs Gailīša kungs ALTS biedru sapulcē ierosināja dibināt Bostonas latviešu skolu. Tā paša gada rudenī, 21. oktobrī jau iesāka darbu Bostonas latviešu skola. Tieši šai dienā, tātad uz mata pirms piecdesmit gadiem Norfolk namā Eliot skvērā Roksburijā bija mūsu skolas pati pirmā diena. To dienu skolā bija pieteikušies 45 skolēni, bet gada beigās jau bija pāri par simts. Pirmais pārzinis bija Jānis Austrums. Pirmie skolotāji bija Aleksandrs Ezeriņš, Lidija Graudiņa, Alīde Cīrule, Kārlis Skapars, A. Briede un A.Volgājeva. Tautas deju stundās uz klavierēm pavadīja Jānis Ansbergs. Vajadzētu minēt vēl daudzus vārdus, bet tad šī runa būtu par garu.

Toreiz, par katru bērnu bija jāmaksā skolas nauda vienu dolāru mēnesī, lai segtu skolotāju ceļa izdevumus.

Tagad. 2000. gads. Piecdesmit gadi pagājuši. Divas paaudzes! Bostonas latviešu skolu par to laiku beiguši 345 bērni. Daži no mums īstenībā vairs nemaz neesam bērni. Daži no mums Latviešu skolā esam izskolojuši paši savu bērnus. Daži, varbūt, neesmu drošs, pat bērnu bērnus?

Un kas mums par to ticis? Kas mums bija par visām tām pūlēm?

Mēs palikām īsti latvieši! Tas viss!

Tāpēc šodien - priecāsimies! Būsim bērni. Būsim latviešu bērni!

 Vai jūs zinat šo Čikāgas Piecīša Alberta Legzdiņa dziesmu:

        Piektdien's vakarā, kad amerikāņi brīvi,
        Televīzijas priekšā nosēdušies stīvi.
        Mājās latviskās, kur bērni skolas gados
        Visi raujas tā kā bebri ūdens palos.

        Gan jau bērni skolai cauri izkulsies
        Beigās īsti latvieši tie paliksies.
        Galvenais, ka vecāki uz priekšu tiek,
        Un nākamgad tai pašā klasē nepaliek!

        Piektdien's vakars, sestdien's rīts
        Svētīgs darbs tiek padarīts.
        Dievin ļauj tiem stipriem būt,
        Kas bērnus latviešu skolā sūt.

Juris Žagariņš

[atpakaļ]