Daži skati no Bostonas Latviešu skolas 50 gadu jubilejas balles
2000. g. 21. oktobrī
BLS 50 gadu jubilejas balles atklāšanas runa

Uzkliksējiet uz attēliem, lai palielinātu tos!

Duļevska kundze un McManus kundze Jānis Bībelnieks, Lidija Bērziņa, Uldis Gosts Inga Šķiliņa, Ērika Flynn, Lija Amoliņa un Krista Kubuliņa
Pēteris Gudrais, Ēriks un Ināra Suuberg Gunta Eglīte un Valda Grinberga Annele Amoliņa, Dace Beckstein un Māra Flynn
Anda Spalviņa un Karmena Ziediņa Maija Šlesere meitenes pie disku žokeja
Mārīte Žagariņa izdancina papu deju grīda pieblīvēta Annele Amoliņa ar kungu, Lidija Bērziņa ar kungu
Žagariņu māsas jaunākie deju gājieni Zigrīda Kručkova un Roberts Apse
Annele Amoliņa iemūžina Staņislavs Duļevskis, Vilnis Bērziņš, Kažas kungs un kundze Gosta kundze, Jansona kundze, Inga un Gablika kundze

[atpakaļ]