Jaunā Gaita nr. 10, jūlijā, augustā, 1957.

 

 

JAUNĀKĀS 1957. GADA GRĀMATAS

 

 • Biruta Senkēviča, Latviešu ģimenes godi
  Jāņa Šķirmanta apgāds, 327 lapp.

 • Zinaīda Lazda, Zaļie vārti, dzejas
  Grāmatu Drauga apgāds, 190 lapp.

 • Jonass Miesnieks, Vanda, romāns
  Sēļzemnieka apgāds, 296 lapp.

 • Valdemārs Kārkliņš, Vēstule no dzimtenes, romāns
  Grāmatu Drauga apgāds, 367 lapp.

 • Pāvils Klans, Sirilundas atgriešanās, romāns
  Imantas apgāds, 269 lapp.

 • P. Dreimanis, Latvju tautas vēsture
  Imantas apgāds, 175 lapp.

 • Ivande Kaija, Sfinga, romāns
  Tilta apgāds, 320 lapp.

 • Birznieks-Upītis, Pastariņš skolā
  Latvju Grāmatas apgāds, 299 lapp.
  Piezīme: grāmata pārfotografēta no komūnistu izdevuma; tekstā vārds „Dievs” bijis ar mazo burtu, kas pavirši labots, dažās vietās pamests nelabots

 • Richards Ērglis, Pelēko baronu tēvi, romāns
  Latvju Grāmatas apgāds, 221 lapp.

 • Dzintars Sodums, Taisām tiltu pār plašu jūŗu, romāns
  Grāmatu Drauga apgāds, 221 lapp.

 • Jānis Akurāters, Ugunīgi ziedi, romāns
  Tilta apgāds, 256 lapp.

Tulkojumi:

 • Elizabete Doreda, Zeme ir apaļa
  Grāmatu Drauga apgāds, 288 lapp.

 • Egils Jarls, Rusiade, Rīga 1955./56. gadā
  Imantas apgāds, 89 lapp., no tām ilustrācijas aizņem 64 lapp.

 • Gijs de Mopasans, Oriola kalns, romāns
  Tilta apgāds, 288 lapp.

 • Hermanis Zudermanis, Kaķu laipa, romāns
  Tilta apgāds, 288 lapp.

 • Ļevs Tolstojs, Karš un miers, romāna I daļa
  Tilta apgāds, 288 lapp.

 • Aleksandrs Dimā, Kamēliju dāma, romāns
  Tilta apgāds, 224 lapp.

Apgāds un grāmatu veikals „Latvju grāmata” izsūtījis grāmatu sarakstu − cenrādi, kuŗā starp trimdā izdotajām grāmatām minētas arī Latvijā, mūsu tautas iznīcinātāju vadībā, izdotas grāmatas, gandrīz tikai tulkojumi. Sekojošā saraksta pirmās četras grāmatas ir tādas, kuŗas varētu izmantot gan attiecīgiem materiāliem, gan kā piemiņu par Rīgu, gan kā kāda liela pasaules literatūras darba izdevumu latviski /varbūt tas tā būs vecākiem ļaudīm − jaunie lasīs angļu tulkojumu, kas gan labāks par latviešu nebūs/. Sarakstā tālāk minētās grāmatas uzskatāmas tikai par vieglas peļņas objektiem: mūsu grāmatu tirgus jau līdz pēdējam piesātināts ar tulkojumiem un nu rodas vēl citi tulkojumi, lai no trimdinieku kabatām izvilktu dolārus savam /t. i. „Latvju grāmatas”/ bankas kontam vai arī komūnistu propogandai par labu. Lai lasītāji spriež paši no dažiem salīdzinājuma pēc minētiem piemēriem:

 • E. Kīše, Rīgas architektūras pieminekļi, $3.60 /Rbļ. 15.70/;

 • A. Birznieks, Vecās Rīgas portāli, $3.60;

 • Kundziņš, Latviešu teātra repertuārs, $6.80;

 • Servantess, Lamančas Donkichots I, II, III, $ 12.50;

 • Stendals, Sarkanais un melnais, $2.90 /Rbļ. 8.65/;

 • Stendals, Parmas klosteris, $2.90.

 • Ļ.Tolstojs, Karš un miers I-IV, $9.50 /Rbļ. 24.70, salīdzini ar „jauno” 1:10 kursu!

 • Č. Dikenss, Olivera Tvista piedzīvojumi, $ 2,90;

 • A.Brigadere, 4 pasaku lugas, $2.90 /Rbļ. 8.50; trimdā kāds apgāds gatavojot pilnu Brigaderes rakstu izdevumu/;

 • Latviešu tautas pasakas $7.50 /Rbļ. 20.00; grāmatas ievads izcils komūnistu propagandas paraugs/;

 • A. Franss, Eņģeļu dumpis, $2.80;

 • I. Turgeņevs, Muižnieku ligzda, $3.00 /Rbļ. 8.70/.

 

J. Leja

 

 

 

Jaunā Gaita