< JG 9  

Jaunā Gaita

  JG 11 >

S A T U R S

Richards Rīdzinieks, 1954, dzejolis  125

Eduards Freimanis, Sludinājums avīzē, stāsts

 125
Aivars Freimanis, Nepazīstama dziesma, karikatūra prozā  129
Aivars Ruņģis, Dziesmas un ziņģes  130
Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi....romāns (8. turpinājums)  132
Eivinds Jonsons, Uguns nesēji  137
Dzintars Sodums, Idile, dzejolis  139
Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzīvojumi, (2. turpinājums)  140

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI
 
    Skaidiena (Dzintars Sodums)

 145

    Latviešu kultūras semināru ideja (Valters Nollendorfs)  147
    Jaunas grāmatas - jauni autori   149
    Ir vai nav jēga?   150

DZĪVE UN DARBI

    Iepazīstieties ar Ziemeļkalifornijas jaunatni (Ziemeļkalifornietis)

 152
    Melburnas jaunās latviešu mākslinieces (Eduards Silkalns)  154
    Ojāram Lediņam aizejot (Gunārs Tamsons)  155

REDAKTORA PAČALA
 156

SKABARGAS
    Antons A. Acuraugs I. Emigrācijas apskaidrošana
    Mr. Laimonis Streips. Kaŗavīru atgriešanās mājup
  
 Humoreska no Rīgas laikraksta "Padomju jaunatne"
   
Toms Bezmērs. Mīlestības burvju loks

    Toms Bezmērs. Kā mani gleznoja
    Redakcijas padomnieks
 
158


Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

Vāks: un labība nobrieda druvās
Valda Kalniņa zīmējums

Atbildīgais redaktors: Aivars Ruņģis

Redaktori:

Gunārs Irbe

Lalita Lācis

Valters Nollendorfs

Jānīs Peniķis

Aivars Ronis

Jaunā Gaita