< JG 10 Jaunā Gaita   JG 12 >

NR. 11

1957.gada septembrī, oktobrī

 II 

Satura rādītājs.

Edvards Treimanis, Mana tēvija sēro, dzejolis

165

Benita Nita, Miniatūras

 166

Aivars Ruņģis, Sasāpējūsi sirds, dzejolis

 167

Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (9. turpinājums)

 167

Laimonis Zandbergs, Staņislavska metode, stāsts

 172

Laimonis Streips, Muļķis, īsstāsts

 177

Eduards Freimanis, Kādas kāzas, dzejolis

 180

Vigo Burģis, Rīts, dzejolis

 180

Eduards Freimanis, Zodome, dzejolis

 181

Eduards Silkalns, Aizcelojušai meitenei, dzejolis

 181

Pauls Birznieks, Dūmu tēja, dzejolis

 182

Ģirts Ozols, Ko domā sveši laudis.... tēlojums

 182

Uldis Ģērmanis, Latviešu Tautas piedzivojumi, (3. turpinājums)

 184

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:  

    Skaidiena (Dzintars Sodums)

 187

    Domas par valsti (Ingvars Kalniņš)

 188

DZĪVE UN DARBI:  

    ELJAs IV kongress Etlingenā

 190

    ALJAs VI kongress Kalamazū

 194

SKABARGAS:

 197

Reinis Birzgalis, Latvju dainu illustrācijas  
Pantinieku artelis "Za pašu partija", Gaispratis  

Mr. Laimonis Streips, Zinātniski pētījumi latvju folklorā

Toms Bezmērs, Dziesma par ļaunumu

Anton ach Azzurauck I et al, Policista atriebība

Vilibalds Pāķis, Jauna problēma IV

Vāks: Klusie Daugavas ūdeņi.
Aivara Roņa zīmējums

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienibas apgāda nozares izdevums

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori: Gunars Irbe, Lalita Lāce, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis

 

Jaunā Gaita