< JG 11 Jaunā Gaita   JG 13 >

NR. 12

1957.gada novembrī, decembrī

 II 

Satura rādītājs

Dzintars Freimanis, Pirmais sniegs, dzejolis  205
Laimonis Zandbergs, Piparkūkas 205
Indra Gubiņa, Ziemas svētki, dzejolis  207
Toms Bezmērs, ... kad es biju mazs puika, stāstiņš  207
Valdis Nora, Puikas Ziemassvētki, tēlojums  209
Aivars Ruņģis, Ziemassvētki, dzejolis  211
Andrejs Irbe, Starp citu, dzejoļi  211
Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (10. turpinājums)  213
Gunars Saliņš, Miņas, dzejolis  218
Zeltīte Avotiņa, Nakts, dzejolis  219
Valdis Krāslavietis, Apmātais, dzejolis  219
Māra Šmite, Kā man svešos ļaudīs palīdz mātes un tēva padoms  219
Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzīvojumi (4. turpinājums)  221

PĀRDOMAS un MEKLĒJUMI:

    Vēstule tev - jaunā gadā (Dagmāra V. )

 225

    Latviešu vārdnīcu un rakstības lietā (Kārlis Draviņš)

 225

    Par dažām valodas problēmām (Velta Rūķe)

 227

    Neklātienes semināra lietā (Vilis Lausks)

 229

    Niknam kungam ar periskopu (Dzintars Sodums)

 230

    REDAKTORA PAČALA (J.P.)

 230

DZĪVE un DARBI:  

    Viesos pie igauņu jaunatnes (Reino Seps)

 231

    Dažas nedēļas Strāsburgā pie Reinas (Gun. I.)

 233

    ELJAs tekās - Trāpīts

 234

    Dzidra Ritenberga (GAI-e)

 235

SKABARGAS:

 

    Dažu trimdinieku liktens (Jānis Krēsliņš) 236
    Zinātniski pētījumi folklorā V: Ziemsvētki (Dr. Laimonis Streips) 237
    Reiņa Birzgaļa "Latvju dainu illustrācijas" 237
    Semināram uz pēdām V (Vilibaldis Pāķis) 240
    Policista atriebība, Otrs cēliens (Anton ach Azzuraug et al.) 240
    Redakcijas padomnieks 242
    Kaža mums raksta

 243

Vāka zīmējums

Valdas Kajakas grebums krīta papīrā "Gaisma tumsā"

Atbildigais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori: Gunars Irbe, Lalita Lāce, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis

Jaunā Gaita