Jaunā Gaita nr. 12, 1957. g. novembrī, decembrī

 

 

Jānis Krēsliņš

DAŽU TRIMDINIEKU LIKTENIS

JEB

LĪGO VAKARA BALĀDE
BRONKSAS ZOOLOĢISKĀ DĀRZĀ

 

Uz akmens radzēm dīķī tup
Trīs putni gariem knābjiem,
Trīs putni gariem knābjiem,
Kam maiss ir piekabināts.
Teic pirmais: „Mīļais Jāni,
Mēs esam pelikāni!”
Teic otrais: „Atmet māņus,
Laiks beidzot svinēt Jāņus!”
Teic trešais: „Dod man vardes,
Zied visur papardes.”

Uz akmens radzēm dīķī tup
Trīs gaužām balti putni.
Tie savas mājas zaudēja,
Tiem zuda visa manta.
Tie trimdā mīt, tie veģetē,
Tie skaitās emigranti.

Nāk sargs rožsārtā cepurē
Ar spaini pilnu mencām.
Tie sakustas, tie pakustas,
Tie apgriežas, tie saskatās
Un savas domas revidē.
Ar knābjiem spalvas sapoš.
Teic pirmais: „Mīļais Jāni,
Mēs ēdīsim, mēs ēdīsim,
Mēs ēdīsim,līdz plīsīsim,
Jo esam pelikāni.”
Teic otrais: „Atmet māņus,
Svied niedrās sapņus skānus!

Mēs ēdīsim, mēs ēdīsim,
Mēs ēdīsim līdz pārsprāgsim.
Kas tagad svin vairs Jāņus?”
Teic trešais: „Kam man vardes,
Ja citiem gardas mencas!
Mēs ēdīsim, mēs ēdīsim,
Mēs ēdīsim, līdz nomirsim.
Uz kapa krustu nelieciet,
Bet iestādiet papardes.”

Uz akmens radzēm dīķī tup
Trīs putni pilnām māgām.
To dzīves standarts apskaužams,

To laime gaužām liela.
Tie iebāž galvas ūdenī
Un bola baltās acis:
Viss vizuļo, viss trīsuļo,
Viss mirdz kā paradīzē.
Un tikai nelgas sacīt var,
Ka labāk dzīvot brīvībā,
Ka labāk, mīļais Jāni,
Ir pašam savā dīķī
Rīt kurkuļus un vardes.

Uz akmens radzēm dīķī tup
Trīs putni putnu nirvānā.
Tiem aizmirsies, tie neatceras,
Tie negrib zināt itneko,
Jo tie ir pelikāni trimdā.
Līgo!..

 

 

 


.

V

ZIEMSVĒTKI

Jāteic, ka Ziemsvētki Senlatvijā un pašreizējos laikos ir līdzīgi tikai vienā ziņā: senlatvieši svētku gadījumos bijuši kolosāli izēdāji un izdzērāji tāpat kā modernie latvieši tagad. Ja šais laikos ap Ziemsvētkiem daža laba veikala īpašnieks, latviešiem patīkamo ēdmaņu vai dzeramos galīgi izpārdevis, slavē savu patronu par letiņu atsūtīšanu šai krastā, tad tas vēl nav galīgi nekas. Senlatvieši ar ēdamajiem rīkojušies tā, ka katrs godīgs amerikānis, to redzēdams, noģībtu uz vietas:

Eima, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve:
Čigāns ēda tauku gaļu,
Krējumā mērcēdams.

Es zinu, ka šīs rakstu sērijas cienītās lasītājas tikko nodrebinājās šo lasot, jo Pepsi-Kolas reklāmas ir noteikti aistētiskākas par šo bellikōzo dainu.

Tā redzams, ka pat ēšanā nu ir zināma starpība; tas gan nav nekāds brīnums: varbūt, ka cilvēks vienas paaudzes laikā pāries no karbonādēm uz tabletītēm, un tad nevarēs bez drebināšanās pieminēt ne liesu gaļu.

Tāpat, ja mums, šai zemē dzīvojot, šad tad piemirstas, ka Ziemsvētkiem ir reliģiski pamati, tad mūsu senči to nemaz nav zinājuši, un tā − neziņā ar nomiruši.

Tikko pieminēju čigānus jeb budēļus, kas tais laikos bija vispārpazīstama paraža dažādajos svētkos. Visādi pārģērbušies un maskoti, senlatvieši staigāja no mājas uz māju, un visur viņus pacienāja. Modernie latvieši šo jauko tradīciju ir izkopuši līdz pilnīgumam, pat atmezdami maskas un to, ka šādas lietas darāmas tikai svētku dienās. Tāpēc viņus arī nesauc ne par čigāniem, ne budēļiem. Vispār grūti šādā žurnālā pateikt, kā viņus sauc. Var tikai aprakstīt standartsarunu vīra un sievas starpā, šādiem ciemiņiem ierodoties:

Vīrs: Ei, Līna, uzmet nu baltu galdautu, tie mūsu dullie nāburgi atkal vazājas ciemos!

Sieva: Žēlīgs tētīts! Atkal! Vai tiem cilvēkiem nekā cita nav ko darīt? Būtu tak skatījušies tīvī, vai ko, vai... vai gaidījuši, ka kāds atnāk ciemos!

Var droši pieņemt, ka līdzīgās domās daži saimnieki bijuši arī par mūsu čigānu priekštečiem. To liecina, piem., tautas dziesma:

Saimeniece siļķi cepa,
Pukstēdama, stenēdama.
Vai tu puksti, vai tu steni,
Drusciņ gaļas ar vajag.

Ziemsvētku dziesmās sastopamies atkal ar faktu, ka senlatvieši pratuši rakstīt:

Ziemas svētki sabraukuši,
Rakstītām kamanām.

Lajam varētu likties, ka šis pantiņš ir neloģisks: kāds gan sakars kamanām ar rakstīšanu? Bet tā nav: tas taču bija laikā P.A.G.B! (Pirms Aleksandra Grahama Bella). Tagad mēs taksīšus izsaucam pa tālruni; toreiz Ziemas svētkiem transportācija bija jādabū ar rakstīšanu; tāpēc: (iz)rakstītas kamanas.

Senlatvieši, starp citu, Ziemsvētkos nav dedzinājuši eglītes. Tā ir pamatīga atpakaļrāpulība, ievērojot, ka sveces viņiem bijušas. Tādā ziņā šā kontinenta ļaudis ir vēl atpakaļrāpulīgāki, jo viņiem pat tādu sveču nava. Galu galā labi vien ir, ka senlatvieši nav egles šim nolūkam lietājuši, jo kur gan citādi Tālavas taurētājs būtu varējis uzrāpties? Priedēs, kā zināms, uzremsties ir ļoti grūti, bet staltākie lapu koki, kā ozols, dzejolī tai vietā neder: par daudz balsienu. Un cienījamie lasītāji paši var iedomāties, cik smieklīgi izklausītos... un augstākās apses galā, vai:... dreb, šūpojas staltais alksnis, un brākš... Tāpēc senlatvieši rīkojušies varen prātīgi, savas egles saglabādami šādiem nolūkiem. Bez Tālavas taurētāja vēl eglēs dzīvojušas caunas, tikai ar to starpību, ka Tālavas taurētājs bijis nomodā, bet caunas − nē. Modernā latviešu lirika stāsta arī par caunām, kas dzīvojušas ozolos. Taču, šīs caunas bijušas zelta un dzīvojušas divkrāsainos mežos. Tādu informāciju grūti pārbaudīt, jo šie taču ir pētījumi latvju folklorā.

Ir samērā neskaidrs, kur Ziemsvētki katru gadu palikuši, jo ir gan rakstīts, ka svētki atbrauc, bet nekur nav teikts, ka senlatvieši svētkus būtu arī izvadījuši kā, piem., Jāņus. Lieta noskaidrojas, ja ievēro t.dz. Nr. 33247: senlatvieši nav bijuši spējīgi izvadīt, tāpēc, piemērojoties cilvēka dabai, par to dziesmu nav.

Ai, bagāti Ziemas svētki,
Pastaliņu pūdētāji,
Trīs dieniņas, trīs naksniņas,
Apautām kājiņām.

Nav taisnības pašreizējiem balamutēm, kas apgalvo, ka senlatvieši Ziemsvētkus svinējuši nedēļām ilgi. Tā jau ir jauka doma, un, pašlaik dažkārt apmierinoties ar vienu vienīgu svētku dienu, tā mums dod zināmu vikariozu apmierinājumu, bet taisnība vis tā nav.

Vai, lielie Ziemas svētki,
Ilgi nāca, drīz aizgāja.
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļu negaidīja.

Lai cik ilgi svētki šogad bijuši, novēlu, lai šīs rakstu sērijas cienījamām lasītājām un lasītājiem tie būtu lieli un bagāti!

Kam tie svētie svētki nāca,
Kam tā lielā liela diena?
Svētki nāca svētīties,
Liela diena lielīties!

 

 

 

 


 

 

 

 

SPECIĀLZINOJUMS „SKABARGĀM”

(Viskonsinas un Ilinojas pavalstu pierobežā − L.S.) „SKABARGĀM” palīdzot, latvju folkloras gars sagrābis latviešu jaunatni loti stingri pat satiksmē ar sveštautiešiem.

Kad Žanis Ātrums iebrauca no Viskonsinas Ilinojā, viņš uz vietas pārkāpa kādu Ilinojas satiksmes noteikumu. Kārtībnieks tūdaļ izrakstīja protokolu jeb „tiketi”, bet mūsu tautietis, domādams, ka no soda viegli izvairīties, jo viņam taču nieka lieta atgriezties pāri pavalsts robežai Viskonsinā, lielīgi paskaidrojis:

Raksti zaļu vai sarkan’,
Mūžam man’ vairs neredzēs’.

Taču notika pārrēķināšanās! Kārtībnieks ne tikai izrakstīja protokolu un, lai Žanim Ātrumam neveiktos ar prom tikšana, atņēma braukšanas atļauju, bet, būdams kulturāls cilvēks, uzrunāts tautas dziesmu pantmērā, atbildējis, protams, gan amerikāņiem raksturīgā dzejā, šādi:

Down where Adams Fifth street crosses,
Where brick teepees stand so proudly,
There, voung brave, the judge will loudly
Sentence you, as jail door closes.

 

 

 

 

 

ĀRKĀRTĪGI SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Nākamajā „Skabargu” 13. numurā sāks ievietot latviešu nerātnās tautas dziesmas ilustrācijās.

 

 

 

 

 

 

IESPIEDKLŪDU VELNIŅA KAKTS

Birst, birst, birst...
Birst melnais sniegs
No apakšas uz augšu:
Kad korrektoriem sabirs miegs,
Es atkal burtus jaukšu.

 


Es izvedu meitu māti
Uz slidena ledutiņa.

 

Tik ilgām slidināju,
Līdz meitiņu apsolīja.

 
Kad meitiņu apsolīja,
Tad ieņēmu kamanās.

 
Vecam prasu padomiņu,
Vecs mācīja trakumā.

 
Vecs mācīja meitas zagt
Madariņu kalniņā.

 

Madarinu kalniņā,
Miglainā rītiņā.

 
Tautiets jūdza, brālīts jūdza,
Abi jūdza kamanās.

 
Tautiets teica, brālīts teica:
„Nāc, meitiņa, klātsēdēt”.

 
Stundu stāvu domādama,
Kam lai sēžu kamanās.

 
Vai lai sēžu pie tautieša,
Vai pie sava brālēliņa?

 
Labāk sēžu pie tautieša,
Ne pie sava brālēliņa.

 
Tautiets vedīs visu mūžu,
Brālīts mazu gabaliņu!

 

Pēc  R E I Ņ A   B I R Z G A Ļ A
„Latvju Dainas illustrācijās”

 

 

 


.. 

 


 

 


...

 

SKABARGU redakcijai: Nav noslēpums, ka pēdējā laikā „Rīgas torņi” dāvināti Eizenhaueram, senatoram Volteram, „trimdas Niksonam” Sventeckim. Rīgas torņi nu plaši pazīstami! Bet ir noslēpums, kāds būtu skats no Rīgas torņiem?

G.Š. Ņujorkā, ASV

Redakcijas atbilde: Skats no Rīgas torņiem ir šāds:

 


 

ČEKISTU STARPĀ

 

 

Zini, Ivan Petrovič, pēc 40 darbā aizvadītiem raženiem gadiem man jāsaka, ka sāku šaubīties, vai padomju cilvēku vispār var izaudzināt!

 

 


 

Antons A. Acuraugs I

TAUTAS SVĒTKOS

Lai atskan tauŗu aures
Un vērša ragu pūtas,
Un gavijzvanu bimbams
Lai raisa tautas jūtas.

Lai bērni paceļ balsis
Un karodziņi plīvo;
Un runas vīru kreksķi
Lai raisa garu dzīvo.

− −  − −  − −

Lai svēti norimst kņada
Un bijīgs klausās gars −
Jo piecēlies ir runāt
Viņa ekselence, bijušais ministars.

 


-

 

Nebūtu par ļaunu koncentrēt mūsu dvēseles īgnuma uz kādu indivīdu ar „nopelniem”. Kāpēc uztraukties par Kroderi, sociāldemokratiem, Ulmani (goda vīrs jau sen miris), ja mums ir tik brīnišķīgs nīšanas objekts kā Vilis Lācis, kuŗš divkosībā un tautas nodevībā ar savu mazo pirkstiņu apēno nelaiķi Kvislingu? Vīrs, kuŗš neatkarības laikā, maskējot savus netīros nolūkus, sarakstīja pat lugu „Tālais ceļš’’ par partizānu cīnām 1919. gadā? Un nevis tāds vārgulis ka Kirchenšteins, kuŗu brīvam vīram būtu pat neērti sist. Lācis ir dūšīgs, resns un labi ģērbies.

Es ieteiktu katrā dzeršanā uzsaukt tostu vica galam.

 

 

Kaža

PADOMJU LATVIEŠU RAKSTNIEKAM

Tu raksti stāstus un rīmes
Par mieru un Iljiču cēlo,
Pie krūtīm spraud goda zīmes
Un jaunu Gorkiju tēlo.
Ak, dziesmu vēl vienu par Volgu!

Tev dzīve uz augšu vien slienas,
Nāk manta un rakstnieka gods;
Pie rīmes tik rīme sienas
Un drīzi būs dubultzods.
Ak,dziesmu vēl vienu par Volgu!

Bet kādreiz,
kad esi tu viens,
kad krievi uz ielas bļaustās
un redzi tu skrandainu bērnu,
vai vodka tad palīdz?

 

 

 

 

 

POLICISTA ATRIEBĪBA

Opera 4 cēlienos

Anton ach Azzurauck I un Vittorio och Poppulo librets

Sākums JG 11. numurā

 

OTRS CĒLIENS

Vadmotīvi:
„A − ā − ā!”
„Fī − fifi − fī!”
„Miau − mio!”
„*Šllurrrmmmmmmm.”

Andante mit lustīgo staccato et njaudo

 

Krēslo vakars. Aleja. Mājas un atkritumu tvertnes gar abām pusēm. Redzams viens Jūlijas stila balkons pa kreisi − augšā pie mājas sienas.

POLICISTS uznāk no kreisās priekšā − paslepšus. Savu policista cepuri viņš apmainījis pret slepenpolicista platmali. Svārku apkaklīte uzsista kā detektīvam: redzams tikai policista deguns, divas gailošas acis un izteikts smaguma centrs jostas vietā.

 

Koloratūrdusmas resnam varoņtenoram
Con madnisso dullo

A − āāā − ā − a − āāAāā!
AAA − aaaa − ā − aAāā!
A − trieb − ība − rieb− ība!

 

Naida ārija
A la modo Dippertutissimo

Uz cīņu mosties, policist,
Tev būs tik kaut un būs tīk sist:
Ir naida mērs tavs pilns nu liets,
Tu esi aplēkāts un smiets.

A − ā − ā!

Uz cīņu mosties, kārtībniek,
Lai bešā neviens nepaliek;
Lai tavu senču gariem plāniem
Nav kapos sagriezties uz sāniem.

A − ā − ā!

Rečitatīvs

Fī − fifi − fī, fī − fī − fī!
Viens nāk − liek soļus mīksti.
Ai, policist, nu nepapīksti,
Bet slepeni un diskrēti
Nu viņa gaitas izpēti.
Fī − fifi − fī!

Policists mēģina ierāpties milzīgā atkritumu tvertnē pa labi, pēkšņi taisot nepārsteidzošu atklājumu:

Negaidīts rečitatīvs

A! Eē ē ē! Ah!
Diētah!
Par mazu kaste bleķa,

Diskrēti:

Par daudz man vidus speķa.

Viņš steigā paslēpjas turpat aiz atkritumu tvertnes, iztraucēdams melnu kaķi (īstu), kas metas pretī nācējam alejas viņā galā. No turienes atskan

Miau duets
Molto miautione

MIERA TRAUCĒTĀJS: (tievs tenors)

Nost ar kaķiem,
Melniem kraķiem!
Nost un nost un vēlreiz nostu.
Melni kaķi atnes postu
Skrāpēt, kost − es pretī kostu!
Kost − − aī! − − auaū!
Pa ā līīgā ā! − ū!

MELNAIS KAĶIS: (tai pašā laikā)

Eē ēņ ņ ü ü ü!
Mm mņ ņē ēā āu u!

MIERA TRAUCĒTĀJS uzskrien ar ģitāri rokā. Redzams, ka viņš varonīgi cīnījies: seja saskrāpēta kā sievietes nagiem, drēbes saviļātas un sarautas. Bet viņa acis mirdz laimē, kad viņš paveŗas uz tukšo balkonu. Viņš novietojas uz atkritumu tvertnes labajā pusē, ieņem romejisku pozu un sāk savu

Serenādi Nr. 1.
Dolce et feliniozo
O sola...

MELNAIS KAĶIS
(tālumā − skaļi):                 ... mī ī ī ā āū ū!

MIERA TRAUCĒTĀJS:           O solamio!

MELNAIS KAĶIS:                 M ī ī ī ā ā ā ā ū ū ū ū ū!

MIERA TRAUCĒTĀJS
(neromejiski mēdās):           Miō! Miō! Miō!

MELNAIS KAĶIS:                 M ī ī ī ī ī ī ā ā ā ā ā ā u u u u u!

MIERA TRAUCĒTĀJS:           Miomiomiomiomiomiomio!

ORĶESTRIS (ffffff):             M ī ī ī ī ī ī ī ī ī ī ī − aū ū ū ū ū!

Miera traucētājs saķer galvu. Ģitāre nokrīt uz bruģa. Absolūts, traģisks klusums. Tad miera traucētājs saslejas uz atkritumu tvertnes, noraušas pēc ģitāres, uzkāpj atpakaļ un par jaunu romejiskā pozā sāk savu

Serenādi Nr. 2.
Con lufto anticho del tur untero ad upitem mobilem.

Še tumšā alejā,
Tava loga palejā
Dziedu es ar eleganci
Senu seno Mugurdanci...

SEKRETĀRE (slaids mecosoprāns) iznāk pa durvīm zem balkona, koķeti nobeidzot tai pašā melodijā (Tur untero ad upitem mobilem):

Paldies par eleganci
Un seno Mugurdanci;
Man jāiet nu uz „šanci”,
Ne danci,
Uz „šanci”,
Jāiet uz „Sanci”.

Sekretāre pazūd alejā. Miera traucētājs apjucis plēš matus. Pēkšņi atveŗas balkona durvis: tajās parādās mucveidīga kalpone, izkaŗ pār balkona margām mēreni lielu tepiķi un sāk to dauzīt drūmas, ritmiskas bungu rīboņas pavadījumā. Rīboņa pieaug uz ffff, kad miera traucētājs izmisumā atvēzējas ar gitāri un, skārda šķīvjiem (desmit) šķindot, trāpa pa galvu policistam, kas lēnām piecēlies. Bungu rīboņa pēkšņi apklust. Miera traucētājs sastingst. Policists glūn. Kalpone pazūd tikpat pēkšņi kā nākusi. Piepeši sākas:

Sazvērības duets
Desperato et malefacto

POLICISTS                   MIERA TRAUCĒTĀJS
Malefacto                     Desperato

Par miera traucēšanu

                                  Ai, labais miera sargs!

Un manīm iesišanu

                                  Ak, šis ģitārkoks nav smags!

Es tevi dzelžos kalšu

                                  Au−auau, auau, auau!

Un sīkās druskās malšu!

 

MELNAIS KAĶIS (tālumā):         Mīauau, mīau, mīau!


Bet došu es tev dzīvi

                                  Ai dzīve, dārgā, jaukā!

Un dāvināšu brīvi,

                                  Spīd atkal saule laukā!

Tumst.


Ja nāksi manā kalpē

                                  Ai, viltība un maldi

Pret tiem, kas mani skalpē.

                                  Tik skaldi un tik valdi!

Ak negribi man klausīt

                                  Ai, nesāc mani lādēt

Un manus vārdus ausīt?

                                  Un manām ausīm skādēt!

Par miera traucēšanu

                                  Ne mūžam netrakošu,

Tev došu tupēšanu!

                                  Tev mūžam pakalpošu!

Tad tūlīt stājies darbā

                                           Tik tā mans dārgais priekšniek!

Lien iekšā šajā kārbā

                                  Es kļūšu kārbas iekšnieks

Un turi ausis vaļā,

                                  Un, dzenot projām miegu,

Kad mani ļauni paļā.

                                  Es notēlošu spiegu.

Miera traucētājs ietilpst atkritumu tvertnē. Policists veŗas visapkārt:

Rečitatīvs

Šie nelieši te dzīro,
Dzer skārdenes pa tīro...
Bet, kad es viņus ķeršu,
Pats visas tukšas dzeršu.

                                  A−ā−ā!

Kļuvis pavisam tumšs. Orķestrī pēkšņi ieskanas tāli motori un bremžu čīkstēšana. Policists, rokas berzēdams, aizlavās priekšā pa kreisi. Orķestris pāriet uz „E anticho spirito” melodiju, kas sākumā klusa, tad arvien spēcīgāka, beigās nepārvarama.

ČETRI CIETĒJI, TRĪS MEITENES UN SEKRETĀRE uznāk svinīgā gājienā, ar kabatas baterijām apgaismojot ceļu un dzirkstošām viskija pudelēm apslacinot slāpstošās rīkles.

Dzīru maršs
Mucho bljauro

Il anticho spirito in blaschem mēs tveŗam,
Il anticho spirito ex blaschem mēs dzeŗam,
In anticho spirito mēs mutes sev veŗam,
In anticho spirito vaļā nu speŗam:

ČETRI CIETĒJI (kopā)

PIRMAIS CIETĒJS latvisks bass (zems):

Sniedz man šurp, skukīti, alu,
Skārdenes divas vai trīs;
Putas kāpj pāri pār malu,
Meitenes dvēsele trīs.

OTRS CIETĒJS senlatvisks bass (zemāks):

Sniedz man šurp, jaunava, kausu,
Pildi ar vīnu man to;
Vīns dara dzērāju gausu,
Sirds prātu aptumšo.

TREŠAIS CIETĒJS sanskritīgs bass (vēl zemāks):

*Surumphum *burumhum *durumphum,
*Umpanan *Dumpanan *plh;

CETURTAIS CIETĒJS indoeiropeīgs kontrabass

(uz galējās dzirdes robežas):

*Šļļur r m m m m m m m m m m m

Šai laikā sekretāre ieskrējusi savā dzīvoklī un no balkona met lejup alus skārdenes (pilnas), ko dzīrotāji lielā priekā uztveŗ. Miera traucētājs pa tam bažīgi pacēlis atkritumu tvertnes vāku. Kvarteta beigās viņš ļoti neuzkrītoši dzied:

Rečitatīvu

Ko redzu, ko dzirdu, ko jūtu,
Kam savas sāpes lai sūtu?
Jo mīļākā mana šai barā,
Nav kopā ar mani pat garā!

Koris atkal turpina:
Dzīru maršu

Il anticho spirito in blekchem mēs tveŗam,
II anticho spirito ex blekchem mēs dzeŗam,
In anticho spirito mēs mutes sev veŗam,
In anticho spirito vaļā nu speŗam!

TRĪS MEITENES UN SEKRETĀRE (kopā):

PIRMĀ MEITENE lakstīgalīgs koloratūrsoprāns:

                                                āāāā

                                    āāāā
          A      ā       āā

                                         āāāāāāāā!

                                    īīīīīīī

          Hīī     ī        īī                īīīīīīī!

          Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm...
                                 Oōōōōōōōōōōōōōōōō...

 

OTRA MEITENE apaļīgs alts:

Sniedz man šurp, jaunekli, roku,
Apliec ap vidu to man;
Nestāsti tikai ne joku −
Došu pa ausi, ka skan!

TREŠĀ MEITENE: cielavīgs koloratūrkontralts

                                           ķīīīī

                            ķiķi

          Ķiķiķi                                ķi ķi!

          Hihi                              hihihī ī ī!

                             hihi

                   hī hī                               u!

          Tututu                 tu   tu    tututu!

          Hī hī

                   Hī hī

                                    Hhhhhhhhhhhhi!

                                          

SEKRETĀRE slaids mecosoprāns:

Ņem mani, puisīt, uz rokām,
Cel mani karietē,
Pestī no mīlības mokām,
Klausoties ģitārē.

 

 

 

* Arī otrā cēlienā zvaigznīte nav domāta, lai izteiktu piezīmes, bet gan vienīgi − lai norādītu, ka minētās skaņas sava vecuma dēļ ir rekonstruētas. Šādas skaņas ir māksla izrunāt, bet, domājams, indoeiropieši to tomēr darījuši.

 

Turpinājums sekos

 

 

 

Jaunā Gaita