< JG 8   Jaunā Gaita   JG 10 >

S   A   T   U   R   S

Arnolds Aizsilnieks, Jaunatne un vecākā paaudze

 81

Richards Rīdzinieks, Bēglis, dzejolis

 82

Andrejs Pablo Mierkalns, Deviņriņži, dzejoļi

 83

Benita Nita, Pēdējā vasara, skice

 84

Modris Mednis, Skice, dzejolis

 88

Ojārs Vācietis, Pēc ilgas šķiršanās, dzejolis

 89

Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns ( 7. turpinājums)

 90

Biruta Vidmane, Laumiņa, pasaka

 96

Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzīvojumi, (1. turpinājums)

 98

 

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI

    Jaunieša pārdomas (Valters Nollendorfs)

 103

    Jaunas grāmatas - Jauni autori

 105

    Jauna paaudze un jaunas iezīmes okupētās Latvijas lirikā (Gunārs Grava)

 106

    Kurp ejam? (Dace Kalns)

 108


DZĪVE UN DARBI
 

    Viņa stāsts - Latvijas jaunatne šodien

 109

    Kongress kas nedejoja (Laimonis Zandbergs)

 111

    Starp dzirnakmeņiem maltie - atspoguļo nākotnes cerību (A.V. un G.I.)

 112

    Divas vardes un ELJA

 115

    Jauni mākslinieki koncertē Zviedrijā (G.Zv.)

 116


SKABARGAS
    Ostrembskis Jevlampjevs. Jauktās laulības
    Mr. Laimonis Streips. Kaŗa vešanas mākas
    Eduards Freimanis. Slavena Aizrīšanās

    Vilibaldis Pāķis. Acuraugs aicina atgriezties
    Trimdas saulainās puses
    Redakcijas padomnieks

 
117

 

 

Vāks: "Nebēdājiet kaŗavīri Sidrabota saule lec!"

J. Svilumbērza zīmējums.

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

 

Atbildīgais redaktors: Aivars Ruņģis

 

Redaktori: Vigo Burģis, Gunārs Irbe, Lalita Lācis, Valters Nollendorfs, Jānis Peniķis, Aivars Ronis

Literārie padomdevēji: Romāns Jansons, Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

 

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
Redakcijas pārstāvis Eiropā: Gunars Irbe, c/o Vilnis, Domarvägen 1, Huddinge, Sweden

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts. Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim. Atzīdama demokratijas principus, redakcija sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.

 

A Bimonthly Publication of the American Latvian Youth Association

Editorial office: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
Circulation Mgr. : Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

 

Printed in the U.S.A.

Iespiedis apgāds "VAIDAVA". 1826 A Street. Lincoln, Nebraska, USA.

 

Jaunā Gaita