< JG 99 Jaunā Gaita   JG 101 >

19. GADA GĀJUMS

100. numurs

1974. GADS

Atzīdama demokrātijas principus, Jaunās Gaitas redakcija sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.

S A T U R S

2  Gvīdo Augusts, Trīs rītiņi neredzēja...
3  Par "erotisko virzienu" mākslā: intervija ar G. Augustu
11  Valda Melngaile, Spēle un nopietnība
15  Vaira Vīķe-Freiberga, Latviskā identitāte trimdā
19  Intervija ar Gundari Poni
23  Kārlis Draviņš, Jaunas tautasdziesmas?
26  Valters Nollendorfs, Viens bez divām nullēm
31  REDAKTORA PIEZĪMES
32  Maiņas, simpozijs. Piedalās: E. Andersons, J. Andrups, E. Dunsdorfs, P. Klāns, O. Kleinbergs,
 V. Lapenieks, J. Lelis, K. Rabācs, B. Rubess, G. Saliņš, J. Silenieks un A. Straumanis
41  Šīs domas ir jaunas, simpozijs. Piedalās: M. Bite, M.Būmanis, J. Kaža, A. Osvalds,
 O. Rozītis, B. Rubesa, I. Sīle un B. Šmita-Kalēja
53  Mārtiņš Būmanis, Dažas piezīmes par trimdu
57  CEĻOJUMI - DIENASGRĀMATA
58  Modris Zandbergs, Divreizdivi aptauja
61  LITERĀRĀ DAĻA
   Dzeja: Olafs Stumbrs (61.lp.), Astrīde Ivaska (62), Gunars Janovskis (63), Andrejs Eglītis (69),
 Aina Kraujiete (70), Juris Mazutis (70), Ojārs Rozītis (71), Juris Kaža (84), Māra Treimane (84),
 Gundars Pļavkalns (87), Velta Toma (88), Valters Nollendorfs (90), Ingrīda Vīksna (91),
 Lalita Muižniece (92), Aina Zemdega (92), Baiba Bičole (98), Baiba Rirdāne (99),
 Valdis Krāslavietis (99), Margita Gūtmane (100).
 Proza: Benita Veisberga (64.lp.), Eduards Silkalns (72), Indra Gubiņa (75), Irēne Blūmfelde (85),
 Lidija Dombrovska (86), Eglons Spēks (94).
101  Uldis Ģērmanis, Piezīmes par sacelšanos Jaroslavļā 1918. gada jūlijā
104  Jaungaitnieki Anglijā: Imants Bite un Rasma Bite
105  I.R., Ņujorkas gleznotāji-jaungaitnieki: A.Annus-Hagena, J.Annus, V.Avens, D.Dagnija,
 A.Matcāte, I.Rumpēters un S.Vidzirkste
113  Kārlis Neilis, Glezniecība rakstos
114  Terēze Lazdiņa, Skaņu izvēle modernās latviešu dzejas alliterācijās
118  Ojārs Krātiņš, Pārdomas par kritiku
120  Haralds Biezais, Brīvības fainomenoloģija
123  Ojārs J. Rozītis, Jubilejas gadījumā
126  Brūno Kalniņš, 1934. gada apvērsums neatkarīgajā Latvijā
129  Andris Vītoliņš, (Pa)raibas lapas
133  Jānis Zālītis, Popmūzika un kultūras attīstība
136  GRĀMATAS
       Gunars Irbe, Specificēta vientuliba
          Indra Gubiņa, Ziema nāk pretim. Romāns
       Edīte Zuzena, Romāns bez romantikas
       
Gunars Janovskis, Balsis aiz tumsas
       Dažos vārdos - Gundars Pļavkalns, Adolfs Sprūdžs, Gunars Irbe, Rolfs Ekmanis
       Gundars Pļavkalns, Modernais zemgalietis
          Vitauts Ļūdēns, Rudzu putenī. Dzejoļi
       Ilmārs Briedis, Par smagu dzīvi un cildeniem cilvēkiem
          Aīda Niedra, Sieva
       Andrievs Ezergailis, Divi trešdalas safabricējums?
          Alberts Sābris, Lokanums un spīts
146  SKABARGAS
       J. Jaunzems, Iz nenobeidzama simpozija
       Valdis Āboliņš, * * *
       Zilberts, Zīmējumi
150  LASĪTĀJU VESTULES
151  TEĀTRIS
       Spodris Klauverts, Subjektīvas piezimes par teātŗiem Latvijā 1973. gadā
153  REDZES APLOKĀ
155  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
157  ATBALSIS
       JG, Laureāti
       Laimonis Mieriņš, Gustavs Klucis (1895-1944)
       Andrejs Irbe, Marģināldzejolis
       E.-I., Vozņesenska vāveres laiks
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilgvara Šteina vāks, Jāņa Gorsvāna literārās daļas viņetes, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita