< JG 107 Jaunā Gaita   JG 109 >

21. GADA GĀJUMS

2. (108.) numurs

1976. GADS

NIS AKURĀTERS 1876-1937

Par 1905. gada revolūciju atmiņu grāmatā Dienu atspīdumi (1917) dzejnieks rakstīja:

Es jūtu, ka viņi vieni vai otri, dzīvi vai miruši nāk varenā gājienā manā atmiņā. Tas nebija veļu gājiens, bet dzīvības gājiens, no kura izstaro gaišums un misteriozs svētums. 1905.gada revolūcija atšķiras no tagadējās ar daudz īpatnējām pazīmēm, tā bija vairāk atmoda nekā revolūcija. Tauta ievelk elpu savās gadsimtu nospiestas krūtīs. Un šis elpas vilciens bija tik varens, ka sadrebēja baronu pilis, vētra pārskrēja pār visu Krieviju. Tauta sajuta sevi pirmo reizi apzinīgi kā dzīvu, kopēju organismu, saprata arī savas tiesības.

S A T U R S

2  Ilga Reke, Balkoni
3  Alfreds Straumanis, Pats Alunāns man talkā nāk
9  Ilmārs Rumpēters, Ilga Reke-Andersone
12  Ņina Luce, Trimdas latviešu teātru 25 gadu repertuārs
16  Edīte Zuzena, Aleksandra Čaka poēmas

23

 Augusts Mitrevics, Izvilkums no manas biogrāfijas

26

 Juris Mazutis, Florefas vēlmes

27  Aina Kraujiete, No somnambulista dienasgrāmatas II
30  Valentīna Pelēča dzejoļi
31  Hertas Kraujas dzejoļi
32  Richards Rīdzinieks, Nokavētie ciemi
37  Richards Rīdzinieks, Pūpēdis Gustavs
38  Ints Liepa, Lekcija par cilvēka vietu dabā
39  Juris Zommers, Kāda vēsture
40  Jāņa Gorsvāna dzejoļi
41  Lolitas Gulbes dzejoļi
42  Imants Ziedonis par oriģinālitāti
49  J. Jāņadēls, Vēl par Florefu
51  PRESES SPOGULIS
52  ATBALSIS
         Edīte Zuzena, Rainera Marijas Rilkes simtgade
         Lzs, Trīs par Akurāteru
         L. Zandbergs, Kāpēc Baibiņa ielēca Daugavā?
56  GRĀMATAS
         Nora Valtere, Elvīra Staprāne, Divi uzskati par vienu dzejnieci
             Aina Kraujiete, Ne bungas ne trompētes
         Dažos vārdos
         Gunars Irbe, Konstrukcija ar „ja"
             Teodors Zeltiņš, Nu ir tā stunda
         Pēteris Krūminš, Latviešu dzeja angļu valodā
              Iepazīsimies - Let Us Get Acquainted: Aleksandrs Čaks, Jānis Grots,
              Arvīds Grigulis, Bruno Saulītis, Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Imants Auziņš,
              Viktors Līvzemnieks, Māris Čaklais.
Atdz. Rūta Spīrsa (Speirs)
         V. Ģinters, Profesora vīzijas
63  SKABARGAS
         Tālivaldis Ķiķauka, Tālkvizs Nr. 2
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita