< JG 108 Jaunā Gaita   JG 110 >

21. GADA GĀJUMS

3. (109.) numurs

1976. GADS

S A T U R S

2  Edgars Krūmiņš, Klusā daba
3  Imants Sakss, Dziesmu svētkus sagaidot
4  Trimdas latviešu dziesmu svētki mākslas fotografa Bruno Rozīša skatījumā
6  Autora paškommentāri par hernhūtiešu romānu,
 Jāņa Krēsliņa intervija ar Arturu Baumani
12  Osvalds Akmentiņš, 1906. gads Amerikas latviešu mākslinieka skatījumā
17  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA: Juris Mazutis, Dziesmu svētkos - ceļojums pie jums
18  Uldis Ģērmanis, Latviešu strēlnieku V kongress
21  Ņina Luce, Kaleidoskopi Sidnejas latviešu teātrī
22  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
25  Roberta Mūka dzejoļi
29  Ivars Lindbergs, Kas ir tā burvestība...
30  Modris Zeberiņš, Vai mīlestība dzīvo?
33  Astrīde Ivaska, Pavasaris
34  Aina Zemdega, Atgriešanās
36  Richarda Rīdzinieka dzejoļi
41  Astrīde Ivaska, Īslande
42  Lzs, Ko neviens nebija gaidījis
47  Lzs, Krietna darba veicēja
48  Jānis Doniņš, Latviešu sportistu ieguldījums olimpiskajā kustībā
52  Laimonis Zandbergs, Zelts? Sudrabs? Bronza?
54  GRĀMATAS
        Dažos vārdos
        Tālivaldis Ķiķauka, Cauri uguns vāliem
            Velta Toma, Pēc uguns. Dzejoļi 1969 - 1975
        Gundars Pļavkalns, Cirsma Senlatvijas gāršā
            Aina Zemdega, Cirsma
        Edgars Andersons, Profesoru vīzijas III
        Andrejs Šedriks, Labāk puskukulis nekā nekas
          Latviešu padomju teātra vēsture I-II Rīgā
62  LASĪTĀJU VĒSTULES
64  Atskaņas par tālkvizu Nr. 1
66  PRESES SPOGULIS
67  ATBALSIS
        Astrīde Ivaska, Ardievas Angelikai
        Jānis Klīdzējs, Rakstnieks ar Vidzemes auna ragiem ciemojas Kalifornijā
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita