< JG 109 Jaunā Gaita   JG 111 >

21. GADA GĀJUMS

4. (110.) numurs

1976. GADS

Viena meita Rīgā dzied,
Otra dzied Valmierā,
Abas dzied vienu dziesmu, -
Vai tās vienas mātes meitas?

Tautasdziesma

S A T U R S

2  Raimonds Slaidiņš, Mālu iela Sanfrancisko
3  Vaira Vīķe-Freiberga, Dziesma un tauta
4  Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1975. gadā
13  Edīte Zuzena, Aleksandra Čaka poēmas: "Spēlē, spēlmani"
19  Kārlis Dzelzītis, Saturs, forma un stils
25  Visvaldis Bokalders, Tableaux Persans
27  Veltas Tomas dzejoļi
29  Irēne Blūmfelde, Brīvdiena
36  Baibas Rirdāres dzejoļi
37  Lalitas Muižnieces dzejoļi
38  Valentīns Pelēcis, Šaubos...
38  Edgars Krūmiņš, Iela
39  Ivara Lindberga dzejoļi
40  Herta Krauja, Es dzeŗu
41  Juŗa Kronberga dzejoļi
42  Laine Alksne, Runā burvība laukā
45  Uldis Ģērmanis, Latviešu strēlnieku V kongress
47  Autora paškommentāri par hernhūtiešu romānu.
 Jāņa Krēsliņa intervija ar Arturu Baumani
50  Modris Zeberiņš, Andrieva Ezergaiļa 1917. gads
54  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
55  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
57  ATBALSIS
        Laimonis Mieriņš, Latvijas grafiķi starptautiskā izstādē Bradfordā
        Lzs, Kas kuŗam interesē
58  GRĀMATAS
        Pāvils Vasariņš, Es, tu un dzīve
          Paula Jēger-Freimane, Es apliecinu Tevi
         
Paula Jēger-Freimane, Mainīgā mānīgā dzīve
        Dažos vārdos
        Ņina Luce, Chaotiskā laikmeta atslēga?
          Lalita Muižniece, Pēdas
        Gundars Pļavkalns, Ābeļu pasaules atblāzma
       
Eduards Freimanis, Ielas dārznieks. Dzejoļi
        Gunars Irbe, Zīverts ir liels
           Mārtiņa Zīverta pasaulē. Rakstu krājums. Red. Rasma Birzgale
        Velta Rūķe-Draviņa, Vēlreiz par Latviešu valodas "izteikām"
        Edīte Hauzenberga-Šturma, Piebildes pie augšējā raksta
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Ojārs Krātiņš, Tālivaldis Ķiķauka,
Ivars Lindbergs, Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita