< JG 110 Jaunā Gaita   JG 112 >

21. GADA GĀJUMS

5. (111.) numurs

1976. GADS

Protošam, mākošam,
Tam turēt tēvu zemi;
Neprašam, nemākam
Cita durvis virināt.

Tautasdziesma

S A T U R S

2  Kārlis Neilis, Pie Vidusjūŗas
3  Rainera Marijas Rilkes dzejoļi atdz. Gunars Saliņš
9  Voldemārs Avens, Gleznotājs Kārlis Neilis
12  Uldis Grasis, Kas notiek Vācijā?
13  Edīte Zuzena, Aleksandra Čaka poēmas: "Spēlē, spēlmani"
17  Modris Zeberiņš, Andrieva Ezergaiļa 1917. gads
20  Brunis Rubess, Krustmeitas kāzas
24  Modris Zeberiņš, Mana velliņa dziesmu svētku piezīmes
27  Voldemāra Avena dzejoļi
28  Gunas Ikonas dzejoļi
30  Henrijs Moors, Rupucis
33  Arturs Veisbergs, Dubultnieks
37  Ievas Prīmanes dzejolis
37  Ārijas Elksnes dzejolis
38  T.S. Eliots, Austrumu Koukera
39  Tomass Sterns Eliots, Īst Koukera
40  Valdis Krāslavietis, Miniet paši, kas viņi tādi bija ...
41  Ināra Brēdricha dzejoļi
43  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA: Juris Mazutis, Kāda nākotne olimpiadai?
48  Draudzīgs aicinājums Latviešu sabiedrībai, Ausekļa Zaļinska intervija ar Valdi Muižnieku
50  Reakcijas chronika. Vai mēs, brīvā zemē dzīvodami, uzvedamies kā brīvi cilvēki?
51  ATBALSIS
         Tālivaldis Ķiķauka, Sīkas dziesmu svētku piezīmes
         Jānis Doninš, Olimpiskās spēles Montrealā
         Kārlis Draviņš, Aleksandrs Čaks pie studentiem
54  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
56  TEĀTRIS
         Ņina Luce, 16. Austrālijas latviešu teātŗu festivāls Sidnejā
         Spodris Klauverts, Latviešu trimdas un austrāliešu drāma
59  PRESES SPOGULIS: Elza Reinberga, Kaut kas par "propagandas filmām" 
60  GRĀMATAS
        Gundars Pļavkalns, Iesaistītā dzeja
           Ausma Jaunzeme, Akmens maize
        Gunars Irbe, Vēmūtiski spoki, viena tautasdziesma un gabaliņš ironijas
          Indra Gubiņa un Gunars Janovskis, Paskaties kļavā. Dzejoļi
        Dažos vārdos
        Gunars Irbe, Zīdastes grāmata
           Mirdza Čuibe, Torņu un drupu bezdelīgas. Ainas un atspīdumi
        Gundars Pļavkalns, Dzeja un "Leitnanta dzejoļi"
           Harijs Skuja, Pavasara poēmas turpinājums
        Lidija Čukovska, Blokādes pārraušana
           Aleksandrs I. Solžeņicins. Gulaga archipelags. 1918-1956. Literārs izpētes mēģinājums
        Longīns Apkalns, Izdevums, kas vēl joprojām mūs saista
           Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki Rīgā. Faksimiliespiedums
        Laimonis Mieriņš, Akvareļglezniecības albums
           Latviešu padomju akvareļglezniecība
        Arturs Damroze, Celtniecība un celtnieki
          Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. XIII sēj.
          Celtniecība. un celtnieki. Red. Edgars Dunsdorfs
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums, Ievas Reimanes literārās daļas viņetes

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Ojārs Krātiņš, Tālivaldis Ķiķauka,
Ivars Lindbergs, Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Sarmīte Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere, Māra Zandberga

Jaunā Gaita