< JG 113 Jaunā Gaita   JG 115 >

22. GADA GĀJUMS

3. (114.) numurs

1977. GADS

Voi Dīv'eņ, kas par ļaudīm,
Ka vīns ūtru nycynoy'!
Gon saul'eit'e bolta, skaista
T'ej nivīna nanycyna.

Tautasdziesma

S A T U R S

2  Jānis Kalmīte, Tīrums ar spīļu arklu
3  Lelde Kalmīte, Latviešu gleznotājs Jānis Kalmīte
9  Magdalēne Rozentāle, Māksliniece Lelde Kalmīte
12  Aina Vāvere, Teātŗa nozīme trimdas latviešu sabiedriskā dzīvē
16  Pāvils Klāns, Jaunā latvieša vieta - pa kreisi no vidus?
19  Juris Mazutis, Tikai tas, kas dzimis lielās mokās, pieder mīlestībai
27  Ināras Cedriņas dzejoļi
28  Valža Arvja dzejoļi
30  Andŗa Kārkliņa dzejoļi
31  Gunars Saliņš, Dziedātāja uz ešafotu ceļā
32  Nikolajs Kalniņš, Aleksandrs Čaks Ņujorkā
33  Irēne Blūmfelde, Vēstule
37  Imants Ziedonis, Runāšana caur saknēm
40  Ainas Kraujietes dzejoļi
40  Imants Auziņš, Dzejā un dzīvē
41  Nikolaja Kalniņa dzejoļi
43  Andrieva Ezergaiļa intervija ar Modri Zeberiņu
47  PRESES SPOGULIS
50  Ilze Šedrika, Rīgas operas balets un latviešu māksla Grieķijā
52  Žanis Unāms, Latvijas neatkarības gadi
56  ATBALSIS
        Ontons Zvīdris, Spūļa fonda godalgas zinātnē
        Ilze Valdmane, Venecuēlas 2x2 nometne
        Edmunds Āboltiņš, Grāmata bija viņa lielākā mīlestība
        Par okupantiem un viņu ražojumiem
59  GRĀMATAS
        Olģerts Liepiņš, Daudzcietušajā dzimtenē tagad
           Alfreds Dziļums, Kurzemīte, sērdienīte
          
Anšlavs Eglītis, Piecas dienas
        P. Gregorius, Monumentāls darbs seno latviešu reliģijas pētniecībā
           Haralds Biezais, Die himmlische Götterfamilie der alten Letten
        Brunis Rubess, Vārdi un vietas bez vētijuma
        
Laiks, telpa, ļaudis. Daugavas Vanagu organizācijas pirmie 25 gadi. Vēstures apcere
        Dažos vārdos
67  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
68  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Ilgvara Šteina vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Sarmīte Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere, Māra Zandberga

Jaunā Gaita