< JG 116 Jaunā Gaita   JG 118 >

23. GADA GĀJUMS

1. (117.) numurs

1978. GADS

Jo mazāk mūs paliek,
Jo tīrāk skan mūsu daina
(pēdējie latvieši būs koklētāji!)
bet - tā būs mana un tava vaina,
ja viņa apklusīs.
[..]

 Valdis Krāslavietis
DAINA

S A T U R S

1

 Valdis Krāslavietis, Daina

2

 Adele Ulma Augusta, Uz priekšu

3

 Vaira Vīķe-Freiberga, Par brīvību

9

 Ilze Sķipsna, Laima Kalniņa, Sarunas

17

 Ilmārs Rumpēters, I baltiešu mākslinieku izstāde Ņujorkā

21

 Anita Liepiņa, Trīs labas lietas?

23

 Tālivaldis Ķiķauka, Ceļojuma skices 1977. g. jūlijā

27

 Imanta Ziedoņa dzejoļi

28

 Māras Kalmanes dzejoļi

29

 Irmas Bērziņas dzejoļi

30

 Roberts Mūks, Ziņģes par ādu

31

 Ināra Brēdricha dzejoļi

33

 Jānis Peters, Gunāra Priedes motīvs

34

 Eduards Patvaldnieks, Neradību mokas

34

 Guna Ikona, Aprauts dzejolis

35

 Olģerts Rozītis, Valdnieks

36

 Agnis Rozītis, Dziesma par māti

38

 Andrejs Vozņesenskis, Rudens Siguldā

39

 Ontons Zvīdris, Sveicīns pārnejam zīdam

40

 Jānis Svilāns, Latgales meitene

40

 Juŗa Mazuša dzejoļi

43

 Andris Vītoliņš, (Pa)raibas lapas par Rietumeiropas latviešu dziesmu svētkiem

46

 Imants Sakss, Albertam Jerumam aizejot

47

 J. Pīlādzis, Dziesmas iznesīgais svinīgums

50

 Laimonis Siliņš, Viens sapnis piepildīts - vai sekos nākamais?

53

 REDAKTORA PIEZĪMES

54

 ATBALSIS:

 

      Ilze Valdmane, Baltijas studiju 6. konference

 

      G.I., Derīgs ierosinājums

 

      Gunars Irbe, Antoloģija uz skatuves

 

      GIR-, Marginālijas

 

      JG, Latviešu dzeja īslandiski

58

 TĀ VIŅAS TEICA (Par Imantu Ziedoni)

 

 Maija Meirāne, lmants Ziedonis Nujorkā

60

 GRĀMATAS:

 

      Juris Silenieks, Rekviēms vienai trimdas paaudzei
           Richards Rīdzinieks, Zelta motocikls

 

      Andrievs Ezergailis, Enciklopēdiska vēstures grāmata
           Ādolfs Šilde. Latvijas vēsture 1914-1940

 

      Benno Ābers, Diždarbi Latvijas 18.gadsimta vēsturē
           Edgars Dunsdorfs, Latvijas vēsture 1710-1800.
           Andrejs Johansons, Latvijas kultūras vēsture, 1710-1800

 

      Gundars Pļavkalns, Dzejiska atblāzma
           Ingrīda Vīksna Piecas naktis/ Five Nights. Angliski tulkojis Uldis Fogels

 

      Dažos vārdos

67

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

vērpetīte

 IN THIS ISSUE

Ilgvara Šteina vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektore - Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere

Jaunā Gaita