< JG 117 Jaunā Gaita   JG 119 >

23. GADA GĀJUMS

2. (118.) numurs

1978. GADS

 

  Savs ir tas, kas ir priekš cita.
  Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,
  Pastāvēs, kas pārvērtīsies.

Rainis

S A T U R S

1  Kā radās „Zelta zirgs"
2

 Gvīdo Augusts, Senatne II (Laima)

3

 Aina Kraujiete, „Kopībā saudzējam mūžības atslēgu"

7

 Zīles Zichmanes intervija ar Baņutu Rubesu

9

 Jautrīte Saliņa, PPP x 2 jeb par grotesko Tālivalža Ķiķaukas un Marģera Zariņa prozā

13

 Divi fragmenti no Marģera Zariņa darbiem

17

 Andris Vītoliņš, (Pa)raibas lapas par 4. Rietumeiropas latviešu dziesmu svētkiem Londonā

20

 Kultūras notikumu fotokolāža

21

 JAUNIE TRIMDAS AUTORI ZIEMEĻAMERIKĀ:

 

Sarma Muižniece / Jānis-Imants Sedliņš / Dīna Rauna / Mārtiņš Grants / Jānis Kļaviņš
Rita Rumpētere / Anita Dzirne / Māra Gulēna / Ināra Cedriņa / Zinta Aistara-Rūtena /
Inese Baļķīte / Pauls Miniats / Laris Saliņš / Imants Barušs

41

 Ināra Cedriņa, Istaba / Ināra Cedriņa, Atspīdumi

43

 Ursula Biezā-Karlsona, Par pagānu dievu

50

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

52

 Marģers Zariņš, Jauna latviešu opera

54

 TEĀTRIS:

 

     Spodris Klauverts, Teātŗi Latvijā 1933. un 1973. gadā

56

 GRĀMATAS:

 

     Pāvils Vasarinš, Makabra pārdomu dzeja

            Teodors Tomsons Danse Macabre

 

     Visvaldis Reimanis, Skaistuma evanģelijs

            Benita Veisberga, Orindas piezīmes

 

     Valentīns Pelēcis, Labo gadu idejiskās patiesības

            Edvarts Virza. Jaunā junda

 

     Benno Ābers, Kronvalda mantojums

            Arturs Baumanis, Pa Kronvalda Ata pēdām

 

     Jānis Klīdzējs, Desmitgadīgs prātnieks Kalnciemā
            Eduards Silkalns. No rīta

 

     Leonards Latkovskis, Latgaļu paražas un ieražas
            Pīters Zariņš. Latgaļu tradicijas

 

     Laimonis Mieriņš, Latviešu modernā tekstīlmāksla
            Latviešu mūsdienu dekoratīvie audumi. Sast. Gundega Ivanova

 

     Jānis Klīdzējs, Tuvības stāstnieks
            Konstantīns Strods. Kungs

 

     Ilmārs Birznieks, Tomasa Manna dialektika
            Inta Miške-Ezergailis, Male and Female: An Approach to Thomas Mann's Dialectic

 

     Leonards Latkovskis, Joņs Trūps - Lapsines

64

 ATBALSIS:

 

     Viktors Neimanis, Dzeja dzimtenē, dzeja svešumā - viena latviešu literātūra

 

     GI, Kāpnes

 

     Lia Šmite, Unikāli retumi

 

     GI, Igaunietes grāmata zviedriski

66

 REDAKTORA PIEZĪMES

67

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores − Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere

Jaunā Gaita