Jaunā Gaita nr. 122, 1979

 

„MAZPUTNIŅŠ” LŪDZ RAKSTNIEKUS

 

Nu ir pienākusi reize, kad prozas, dzeju, pasaku, atmiņu, apceŗu autori vairs nevarēs un arī nedrīkstēs atrunāties ar nevaļu. Neliksies gluži loģisks arī tāds sirdsapziņas mierinājums: lai pie tā piestrādā citi, kam tā lieta tuvāka, jo tā „tuvākā” lieta tagad ir − latviešu bērnu žurnālam Mazputniņš pastāvēt, vai pārtraukt iznākšanu piemērotu rakstu trūkuma dēļ.

Mazputniņa redakcija ir atkārtoti lūgusi rakstniekus un visu sabiedrību nākt palīgā. Šī mūsu vienīgā bērnu žurnāla redakcija ir rakstījusi jau gadiem gan ar rakstnieku organizāciju starpniecību, gan autoriem personīgi: palīdziet visi, sūtiet Mazputniņam pa rakstu gabaliņam kaut pāris reizes, vismaz vienu reizi gadā. Ja visi palīdzētu, žurnāla saturs būtu bagātīgāks, iznākšana cerīgāka un redakcijas darbs ciešamāks.

Rakstnieki, bērnu tēvi un mātes, vecmāmiņas un vectēvi, krustmātes un krusttēvi un visa latviešu sabiedrība, lai apzinīgi un redzīgi visi atgādinām paši sev šo aso, aso faktu: Mazputniņš ir vienīgais nacionālais latviešu bērnu žurnāls un iespiež to, ko skaistās bilžu bērnu grāmatās, kas atnāk no Latvijas, nedrīkst iespiest. Tālāk. Mazputniņš ir izturīgākais no bērnu žurnāliem trimdā: 1979. gadā tam iznāks jau 250. burtnīca. Tas ir katru gadu sagādājis lielāko daļu un dažus gadus visu latviešu bērnu literātūru ārpus Latvijas.

Un kā ir ar žurnāla veidošanas darba darītājiem? Patiesības labā jāsaka, ka Mazputniņa idejas iecerētāji un redakcijas darba slodzes nesēji visu šos gadus ir bijuši viena latviešu jaunās paaudzes, šodien jau vidējās paaudzes ģimene: Dr. Laimonis Streips un viņa sieva Līga Streipa. Viņi abi divi ir bijuši visus šos gadus vēstuļu rakstītāji autoriem un lūdzēji sabiedrībai: lūdzam, lūdzam palīdziet. Vai tad patiesi, tikai viņiem diviem un viņu bērniem šis žurnāls bija un ir vajadzīgs? Pirms kāda gada no nepārtrauktās slodzes pārguruši, viņi lūdza, lai žurnāla redakciju pārņem citi. Žurnāls aizgāja citu darītāju rokās. Tiem bija labā griba un apņemšanās, bet trūka pieredzes un cietās izturības. Tagad žurnāla vadība atkal ir atpakaļ Laimoņa un Līgas Streipu plecos, rūpēs un raizēs. Viņu Mazputniņš atkal lūdz rakstniekus, lūdz visu latviešu sabiedrību: Mums vajag vairāk pastāvīgu līdzstrādnieku. Mums vajag darbu, kas tuvi un saprotami bērnu jūtām un domāšanai, kas rāda dzīvi bērniem pazīstamā vidē, kas tomēr reizē šo dzīvošanu saista ar latviešu valodu, garu un arī ar Latviju. Mums vajag vairāk abonentu, atbalstītāju.

Mazputniņa ilggadīgais redaktors, žurnāla rūpju tēvs Dr. Laimonis Streips saka: „Mēs uzsveŗam, ka − ja sabiedrībai tāds žurnāls liekas vajadzīgs, tad tādas sabiedrības radošajai daļai tas ir jāatbalsta. Mums jāpiepilda 480 lappuses gadā un mazliet sāja ir tāda uzvara, ja mēs dabūjam vienu pasaku pēc triju vēstuļu rakstīšanas; sājāka vēl, ja nedabūjam nemaz. Mēs tāpēc lūdzam labus dzejoļus, stāstus, pasakas, apceres, atmiņas, domas par Latviju, tās tautu, tās likteņiem.”

Salīdzinot ar Laimoņa un Līgas Streipu darbu un pienākumu nastu, mūsu visu daļa būtu maza. Varbūt ar šo mazumu mēs visi varētu nākt vienīgajam nacionālajam latviešu bērnu žurnālam palīgā. Esam jau nokavējušies ļoti. Mazputniņa redakcijas adrese: Dr. Laimonis Streips, 7012 Church Street, Morton Grove, Illinois, 60053, U.S.A.

 

Jānis Klīdzējs

 

 

PAZIŅOJUMS

Ar šī gada janvāri Jaunās Gaitas Draugu Klubs, Toronto, ir inkorporēta organizācija pie Ontario valdības un turpinās savu darbību ar nosaukumu „Dardedze Inc.”. Valde

 

Jaunā Gaita