< JG 121 Jaunā Gaita   JG 123 >

24. GADA GĀJUMS

1. (122.) numurs

1979. GADS

S A T U R S

1  Algimants Kezis, *
3  Vaira Vīķe-Freiberga, Par brīvību un humānisma vērtībām
10  Andrievs Ezergailis, Vai ir vajadzīga jauna trimdas nacionālpolītika?
15  SIMPOZIJS: Kurp sakari?
 

      Simpozijā piedalās Rita Brūvere, Viktors Kalniņš, Atis Lejiņš, Osvalds Liepa,
      Anita Liepiņa, Rita Liepkalne, Ojārs J. Rozītis, Raimonds Staprāns,
      Baiba Šmita-Kalēja, Pēteris Šmitmanis, Mārtiņš Zandbergs.

25  Arturs Baumanis, Par fon der Golca lomu 1919. gadā Latvijā
27  Astrīdes Ivaskas dzejoļi
30  Jānis Gorsvāns, Mūžīgā Ieva
35  Lidija Dombrovska, Rītausma kalnos
36  Ainas Kraujietes dzejoļi
45  ATBALSIS:
       GI, Latviešu dzeja zviedru žurnālā
       JG, Latviešu dzeja norvēģiski
47  REDAKTORA PIEZĪMES
48  TEĀTRIS:
       Baiba Muzikante, 18. teātŗu festivāls Pertā
50  Ilmārs Rumpēters, I baltiešu fotoizstāde Nujorkā
56  REDZES APLOKĀ
59  GRĀMATAS:
       Edīte Zuzena, Baltijas jūŗas romāns
         Gunars Janovskis. Kaijas kliedz vētru
       Guna Ikona, Dzīvības siltā dvaša
         Baiba Bičole. Buŗot. Dzejoļi
       Dažos vārdos
63  LASĪTĀJU VĒSTULES
   Jānis Klīdzējs, „Mazputniņš" lūdz rakstniekus
65  CEĻOJUMI - DIENASGRĀMATA
66  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimona Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores - Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere

Jaunā Gaita