Jaunā Gaita nr. 128, 1980

 

IEPAZĪSTIETIES AR JG REDAKTORIEM

JG redaktors Jānis Svilpis dzimis 1950. g. Hamiltonā, Kanadā. Ieguvis bakalaura gradu angļu literātūrā un filozofijā 1971. g. Gvelfas (Guelph) universitātē. Turpinājis studijas angļu literātūrā Toronto universitātē. Pēc tam ieguvis maģistra gradu 1972. g., bet doktora gradu 1977. g. Doktordarbu rakstījis par esejistu un kritiķi Semjuelu Džonsonu (Johnson). No 1976. līdz 1979. g. strādājis pārziņa (Curator) amatā reformācijas un renesanses studiju centrā (Centre for Reformation and Renaissance Studies) Viktorijas (Victoria) universitātē Toronto. Pašlaik mācībspēks angļu literātūras fakultātē Kalgarijas (Calgary) universitātē. Specializējies 18. gadsimteņa un renesanses laikmeta literātūrā. Publicējis bibliografisku katalogu, kas apraksta klasisko autoru darbus renesanses izdevumos, kuŗi atrodas Viktorijas universitātes CRRS veco un reto grāmatu krājumā. Lasījis referātus, angliski par 18. gadsimteņa intellektuālo vēsturi un padomju struktūrālistu literārteoriju, un latviski par dažādiem tematiem. Akadēmiskās vienības „Austrums” biedrs.


Jaunā Gaita