< JG 127 Jaunā Gaita   JG 129 >

25. GADA GĀJUMS

2. (128.) numurs

1980. GADS

S A T U R S

1  Juris Krieviņš, Braku kalnā
2  Krusts ceļa malā
3  Tadeušs Puisāns, Latgales problēma Latvijas vēsturē
14  IEPAZĪSTIETIES AR JG REDAKTORIEM Jānis Svilpis
15  Vaira Freiberga, Dzejiskā iztēle latvju dainās
18  Simpozijs „Sociālisma nākotne"
19  Viktors Kalniņš, Daži vārdi par sociālismu. Kritiskas pārdomas I
23  J. Purviņš Jurjāns, Sociālisma nākotne
25  Gundars Pļavkalns, Neatgriešanās
31  Ainas Zemdegas dzejoļi
32  Juŗa Zommera dzejoļi
34  Jāna Kļaviņa dzejoļi
35  Anitas Dzirnes dzejoļi
37  Sarmas Muižnieces dzejoļi
39  Lijas Brīdakas dzejoļi
41  Askolda Krastiņa dzejoļi
43  Lalita Muižniece, Fragmenti no Melitas piedzīvojumiem Rīqā
45  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
49  Andrievs Ezergailis, Domājot par Lešinski
50  Arnolds Markss, Rīga-Leikplesida-Rīga
52  Arnolds Markss, Medaļu pretendenti no Latvijas
55  LASĪTĀJU VĒSTULES
56  JG redakcijas paskaidrojums
57  GRĀMATAS:
        Mārtiņš Lasmanis, Dzejoļu grāmata par pretstatiem
          Imants Ziedonis. Caurvējš. Dzeja
        Gundars Pļavkalns, Pazīstams krāšņums
          Valdis Mežezers. Sirds ko dziļi iemīlēja
        Valentīns Pelēcis, Zemgaliešu romāna malums
          Voldemārs Richters. Uz Jelgavas pusi
        Jānis Labsvīrs, Vēl viena grāmata par Kārli Ulmani
          Edgars Dunsdorfs. Kārļa Ulmaņa dzīve
65  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
66  Apgāda „Ceļinieks" vadītāja vēstule Brīvības redakcijai
67  ATBALSIS:
        V. Lasmane, Par Raiņa gadagrāmatām
   Zilberts
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums.

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Vaira Freiberga, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Jānis Svilpis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores − Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lūcija Skrodele, Nora Šedrika, Aldis Zandbergs, Baiba Zommere

Jaunā Gaita