< JG 128 Jaunā Gaita   JG 130 >

25. GADA GĀJUMS

3. (129.) numurs

1980. GADS

Ed. Keišs. Imanta Ziedoņa Šaržs


[..]

Kur tik daudz gaiļu! Laiks jums arī most!
Re, vēl viens gailis dzied − un kakls nost!

Imants Ziedonis

S A T U R S

1  Ed. Keišs, Imanta Ziedoņa šaržs
2  Vilis Motmillers, Ūdens stichija
3  Laimonis Mieriņš, Par dažām 1979. gada Latvijas tēlotājas un lietiskās mākslas iezīmēm
12  Tadeušs Puisāns, Latgales problēma Latvijas vēsturē
22  Andrievs Ezergailis, Domājot par Lešinski II
23  Viļa Zariņa dzejoļi
25  Valža Arvja dzejoļi
26  Jāņa Imanta Sedliņa dzejoļi
28  Juŗa Zommera dzejoļi
29  Vincenta dzejoļi
30  Lolitas Gulbes dzejoļi
31  Ontons Zvīdris, Sapnam
31  Ineses Baļķītes dzejoļi
32  Franča Svilāna dzejoļi
32  Imants Auziņš, Laiks ņem un sagrauj
33  Ievas Lešinskas dzejoļi
35  Gundars Pļavkalns, Neatgriešanās
47  SIMPOZIJS „Sociālisma nākotne":
       Jānis Andrups, Sociālisma nākotne
       N. Kliečis, Vai sociālismam ir nākotne?
49  Elga Leja, Tava aiziešana
49  Ņina Luce, Spodris Klauverts aizsaulē
51  Sandra Bašēna, Dažas piezīmes par Latvijas plakātu un plakātistiem
55  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
56  TEĀTRIS:
       Ņina Luce, Torņa cēlējs
57  Redaktora piezīmes
58  ATBALSIS:
       Tālivaldis Ķiķauka, Ceplis
       R.R. Literātūras pārrunu grupa Čikāgā
59  GRĀMATAS:
       Gunars Irbe, Nu to Rīgu ieraudzīju
          Teodors Zeltiņš. Leopolds Maurs atzīstas
       Guna Ikona, Mīlestības motīvu dzeja
          Herta Krauja. Ziedošie negaisi
       Mārtiņš Lasmanis, Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
 
         Ernests Aistars. Savā zemē
       Olģerts Liepiņš, Viņas puses lielākais
          Atmiņas par Andreju Upīti. Sastād. Jānis Upītis.
          Andrejs Upīts. Vēstules
       Jānis Klīdzējs, Latgale Latvijas vēsturē
          Miķelis Bukšs. Latgaļu atmūda
       Gregors Smelters, Moderni ceļrāži visiem
          Schülerduden: Die Religionen. Ein Lexikon aller Religionen der Welt
       Benjamiņš Jēgers, Ievērojams veikums veclatviešu valodas un rakstu druvā
          Evangelien und Episteln. Ins Lettische übersetzt von Georg Elger
       Recenzenta atbilde (E. Dunsdorfa atbilde J.Labsvīram)
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Viļa Motmillera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildigais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Gvido Augusts
Kārlis Ābele
Rolfs Ekmanis
Andrievs Ezergailis
Vaira Freiberga
Astrīde Ivaska
Spodris Klauverts
Aina Kraujiete
Tālivaldis Ķiķauka
Juris Mazutis
Imants Sakss
Jānis Svilpis


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Korektores: Mirdza Čopa un Vera Streita

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Saimniecības daļas vadītāja: Māra Zandberga

Jaunā Gaita