< JG 129 Jaunā Gaita   JG 131 >

25. GADA GĀJUMS

4. (130.) numurs

1980. GADS

Es domāju par mūžseno strīdu starp tradīciju
Un jaunatklāsmi
Starp Kārtību un ceļu uz Nezināmo

Apolinērs

S A T U R S

1

 Gijs Apolinērs, Rudens

2

 Laris Strunke, Ventana

3

 Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1979. gadā

16

 Neaizmirstami brīži ar jaunatni 1979. gadā

17

 Baņuta Rubesa, Rīgas teātŗos

18

 Uldis Grasis, Imants Ziedonis (foto)

21

 Ilze Šedrika-Levis, Senā traģēdija un modernais pesimisms
 Raimonda Staprāna lugā Sasalšana

23

 Juris Freijs, Piezīmes par izrādi Sasalšaņa Toronto

25

 SIMPOZIJS − "Sociālisma nākotne":

     Valentīns Pelēcis, "Vecā malēniešu zemnieka domas par sociālismu"

     Arvīds Melliņš, "Sociālisma nākotne"

27

 Valdas Dreimanes dzejoļi

28

 Maija Meirāne, Cēļš caur Hapsalu

28

 Ernas Ķikures dzejoļi

30

 Valdas Moras dzejoļi

30

 Leona Brieža dzejoļi

32

 Almas Bēnes dzejoļi

33

 Aina Kraujiete, Jau atkal vecā nemirstīgā tema

33

 Gunas Ikonas dzejoļi

35

 Eduarda Salnas dzejoļi

36

 Andrejs Eglītis, Tezes un sarkanās antitezes

38

 Jānis Klīdzējs, Bioloģisks fakts

45

 Nikolajs Bulmanis jun., Visi redz mūsu skaisto mēteli...

47

 Trīs latviešu koŗi (Zīle, Dzintars un Ave Sol)

50

 Andrievs Ezergailis, Par Lešinski domājot − III

52

 L. Smilškalns, Grāmata par brāļu draudzi jeb godkāres, neatbildības,
 skaudības un neapvaldītas fantāzijas auglis angliski

56

 GRĀMATAS:

     Arnolds Aizsilnieks, Vai tā būtu attaisnojuma meklēšana

     H. Biezais, Divi tautsaimnieki, latīņu valoda un vēsture

     Nikolajs Bulmanis jun., Grāmata par Latviešu māksliniekiem Austrālijā
     (publicēta pie mākslas apskata 12. lappusē)
      Latviešu mākslinieki Austrālijā. Izdevējs: Austrālijas Latviešu Mākslinieku Apvienība, 1979

58

 LASĪTĀJU VĒSTULES: (Dr. Bruno Mežgaiļa un Dr. Juŗa Dreifelda diskusija u.c.)

61

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

64

 TEĀTRIS: Ņina Luce, 20. Austrālijas Latviešu teātŗu festivāls Sidnejā

66

 ATBALSIS:

     Nora Kūla, Mīti, simboli un atkāpes

     Mārtiņš Zandbergs, Latviešu valoda un tautas dejas

 

     L. Zandbergs, 2x2 = 91.20

vērpetīte

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildigais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Gvido Augusts
Kārlis Ābele
Rolfs Ekmanis
Andrievs Ezergailis
Vaira Freiberga
Astrīde Ivaska
Tālivaldis Ķiķauka
Ņina Luce
Juris Mazutis
Imants Sakss
Jānis Svilpis


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Korektores: Mirdza Čopa un Vera Streita

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Saimniecības daļas vadītāja: Māra Zandberga

Jaunā Gaita