< JG 126 Jaunā Gaita   JG 128 >

25. GADA GĀJUMS

1. (127.) numurs

1980. GADS

Visi ļaudis tā vien teica,
Ka es biju raganiņa;
Ūdens nēši, zāļu nasta,
Tur bij mana raganiņa.

Latvju daina (nodaļā par lopkopību)

S A T U R S

2  Ilgvars Šteins, Trimda
3  Saulcerīte Viese, Pirms simt gadiem
7  Vaira Freiberga, Dzejiskā iztēle latvju dainās
12  REDAKTORA PIEZĪMES
14  Haralds Biezais, Faktu un teorijas pretrunas komūnistu tautas jēdzienā
 Raksta illustrēšanai izmantoti 3 Gvīdo Augusta zīmējumi no „Latvijas vēstures cikla".
19  Juris Mazutis, Par kvalitāti jaunatnes dziesmu svētkos
23  Juris Mazutis, Varoņdarbi Montreālā
24  Jānis Viesiens, Koeksistence
25  Indra Gubiņa, Tā nebija pasaka
28  Rita Rumpētere, Kāds lepnums
28  Inta Cīruļa dzejoļi
29  Inese Baļķīte, Fotografijas jau sen noputējušas
30  Lolitas Gulbes dzejoļi
31  Dzintars Rubenis, Meitenei Sanfrancisko dziesmu svētkos
32  Dagnijas Dreikas dzejoļi
33  Visvalža Reimaņa dzejoļi
34  Lidija Dombrovska, No drauga atvadoties
39  Teodors Tomsons, Ūdeņu runāšana
39  Juris Kronbergs, Ervīnam
40  Valters Nollendorfs, Ervīnam Grīnam aizejot
41  Irēne Blūmfelde, Dzīvība
54  TEĀTRIS:
        Ņina Luce, 19. Austrālijas latviešu teātŗu festivāls Melburnā
        Ņina Luce, Kārlis Gulbergs − Kr. Barona prēmijas laureāts
        Ņina Luce, Māras Rozītes atziņas par mūsu teātri trimdā
57  GRĀMATAS:
        Gunars Irbe, Par puķu podiem un Latviju
            Gunars Janovskis. Un kas par to. Romāns
        Rolfs Ekmanis, Paveikts krietns darbs
            Līvija Vītoliņš. Latvialaisen Kokoelman (1820-1917) Luettelo / Latviešu literātūras krājums (1820-1917)
        Jānis Klīdzējs, Par mūsu kultūras akcentiem
            Arturs Plaudis. Akcenti
63  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
66  Cik līdzīgas šīs gleznas. Andreja Siņavska domas par krievu nacionālismu un preses brīvību
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimoņa Smilškalna iekārtojums.

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis,
Vaira Freiberga, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts,
Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka, Juris Mazutis, Imants Sakss, Jānis Svilpis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores − Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lūcija Skrodele, Nora Šedrika, Aldis Zandbergs, Baiba Zommere

Jaunā Gaita