< JG 125 Jaunā Gaita   JG 127 >

24. GADA GĀJUMS

5. (126.) numurs

1979. GADS

Brīvības nesēja, jūŗa,
Šalcot tu piepildi telpu
It kā varenas plaušas
Ar savu mūžīgo elpu.
Jūŗa, ar tevi plašu
Zeme mana velk dvašu.
[..]
Kārlis Skalbe
(1879-1945)

S A T U R S

2  Augusts Kopmanis, Meža māte
3  Paliepu Jānis, Teiksma veļa zīmē
9  Augusts A. Kopmanis − tēlnieks un medaļists
11  Bruno Mežgailis, Dažas demografiskas problēmas Latvijā
15  Juris Dreifelds, Piebildes pie Bruno Mežgaiļa raksta
18  REDAKTORA PIEZĪMES
19  Ņina Luce, Drāmatiķa Jāņa Viesiena luga Koeksistence
22  Jānis Viesiens, Koeksistences fragmenti
23  Richarda Rīdzinieka dzejoļi
28  Juŗa Mazuša dzejoļi
28  Māra Gulēna, Tagadne, pagātne, nākotne...
29  Ineses Baļķītes dzejoļi
30  Eduarda Salnas dzejoļi
31  Irmas Bērziņas dzejoļi
32  Visvaldis Reimanis, Vecais ceļš
32  Francis Svilāns, Vakarā vēlu bāliņš iet mājās
33  Almas Bēnes dzejoļi
34  Māŗa Čaklā dzejoļi
37  Nikolaja Kalniņa dzejoļi
39  Ints Cīrulis, Ciemos
40  Zinaīdas Lazdas balva Valdai Dreimanei
40  Valdas Dreimanes dzejoļi
41  Eduards Freimanis, Pilsētas atjaunošana
51  ATBALSIS:
       Anita Liepiņa, Jauno rakstnieku un mūziķu rīts
       Ņina Luce, Krišjāņa Barona prēmija Spodrim Klauvertam
       18. DIVREIZDIVI nometne
       LZS, Par tiltu taisīšanu un tāllēkšanu
53  LASĪTĀJU VĒSTULES
55  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
56  REDZES APLOKĀ
59  GRĀMATAS:
        Edīte Zuzena, Spriegs atelpas brīdis
          Valda Dreimane. Kad bēg putni. Dzejoļi 1971-1977
        Nora Valtere, Buldozers no zemes izplēsa kokus...
          Ilze Skrupšķelis-Kleinbergs. Ūdeņi sakustas / The Waters Move
        Gundars Pļavkalns, Dabai tuvā sensibilitāte
          Rita Gāle. Atkala
        Rolfs Ekmanis, lnkomūnikābilitāte un īslaicīgas illūzijas
          Leons Dumbers. Vējziedu pavēnī
        Nikolajs Bulmanis jun., Austrumnieciskā teiksmainība - latviskās mākslas daļa
          Jāzeps Grosvalds. Persijas ainas - Tableaux persans
67  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Augusta Kopmaņa kokgriezums,
Laimoņa Smilškalna iekārtojums.

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis,
Vaira Freiberga, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts,
Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka, Juris Mazutis, Imants Sakss, Jānis Svilpis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores − Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lūcija Skrodele, Nora Šedrika, Baiba Zommere

Jaunā Gaita