< JG 124 Jaunā Gaita   JG 126 >

24. GADA GĀJUMS

4. (125.) numurs

1979. GADS

S A T U R S

1  Latvju dainas par bērnu
2  Voldemārs Avens, Figūras I
3  Vaira Vīķe-Freiberga, Saules teiksma dainās
7  Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1978. gadā
10  Jānis Valdmanis, 17. DIVREIZDIVI nometne Kvebekā (kollāža)
14  Marianna Ieviņa, Mērnieku laiku simtgadi ievadot
18  Utopiska atgriešanās pēc dzimtenes lidojuma. Intervija ar Andrievu Ezergaili
23  Osvalds Lācis, Dziednieks
25  Laima Kalniņa, Divi varianti par Kaina piedzimšanu
26  Indra Gubiņa − J. Jaunsudrabiņa fonda laureāte
27  Ināra Cedriņa, Kustības
28  Voldemāra Avena dzejoļi
30  Roberta Mūka dzejoļi
33  Juris Zommers, Tas bija gandrīz mazas plaukstas lielumā
34  Margitas Gūtmanes dzejoļi
35  Dzintara Rubeņa dzejoļi
37  Teodora Tomsona dzejoļi
38  Mārtiņš Grants, Jautājumi moka
38  Sarmas Muižnieces dzejoļi
40  Ojāra Vācieša dzejoļi
43  Imanta Ziedoņa dzejoļi
49  Rasma Šilde-Kārkliņa, Pārkrievošanas problēmas būtība
   TEĀTRIS:
53      Ilze Šedrika-Levis, Akadēmiskā Drāmas teātŗa turneja Amerikā
56      Alfreds Straumanis, Rīgas teātŗa mirkļi Sanfrancisko
59      Par režisoru Jāni Zariņu
60  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
63  Mārtiņš Gauja, Latvijas grafiķu darbu skate Sidnejā
64  GRĀMATAS:
       Gregors Smelters, Kristīgo illūziju aizvējā...
         Irma Grebzde. Sējējs izgāja sēt. Romāns
65  ATBALSIS:
       Kārlis Draviņš, Vērojumi 5. Baltijas studiju konferencē Stokholmā
       E., 1905. un 1917. g. Baltijas revolūciju simpozijs Mārburgā
       Laimonis Mieriņš, Seši Latviešu mākslinieki grafikas bjennālē Bradfordā
       Mārtiņš Lasmanis, Kā ir ar romānu?
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimona Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors − Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks − Jānis Bieriņš

Redaktori −
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis,
Vaira Freiberga, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Spodris Klauverts,
Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka, Juris Mazutis, Imants Sakss, Jānis Svilpis

Mākslinieciskais redaktors − Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori −
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores − Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja − Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki −
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lūcija Skrodele, Nora Šedrika, Baiba Zommere

Jaunā Gaita