Jaunā Gaita nr. 135, 1981. g. 4. numurs

 

BRĪVĪBAS PAKRĒSLĪ

Egils Kalme. In the Shadow of Freedom, Rockville Centre, N. Y.: Manor Books, Inc., 1979. 223 lp. $ 1,95.

 

Šo Kalmes grāmatu derētu lasīt iespējami daudziem angļiem un amerikāņiem, jo neatkarīgi no grāmatas literārās vērtības un faktisko notikumu saistošā atstāstījuma, tai ir arī augsta informātīva nozīme. Tā apgaismo Padomju Savienības kaimiņvalstu bezizejas stāvokli, kas spieda šo valstu pilsoņus apvilkt viena ienaidnieka (vācu) kaŗa tērpu, lai cīnītos pret otru ienaidnieku Latvijas brīvības un neatkarības iznīcinātāju - komūnismu.

Labā angļu valodā autors lietišķīgi apraksta latviešu leģionāru likstas Otra pasaules kaŗa pēdējās nedēļās un sekojošos internēšanas mēnešos. Viņš labi izgaismo leģionāru neapskaužamo stāvokli, sākot ar vācu "brīvprātīgo" mobilizāciju un beidzot ar atrašanos angļu un amerikāņu ierīkotās kaŗa gūstekņu nometnēs, nevis latviešu, bet gan vācu uniformās.

Latviešu patriotiem, kas cīnījušies pret komūnistu varmācību, jāpiedzīvo grūtības, izkliedējot angļu un amerikāņu šaubas par viņu rietumnieciskās nostājas īstumu, jo Rietumu sabiedrotiem nav viegli pašiem saskatīt Latvijas brīvību un neatkarību alkstošās latviešu sirdis zem kopējā ienaidnieka zilpelēkās vācu uniformas.

Stāstījums ir pirmā personā, bez liekvārdības un pārspīlējumiem, pārliecina. Darbojošās personas labi izdomātas un attēlotas. Sevišķi izceļas nesavtīgā un godprātīgā seržanta Sila tēls. Spraigie dialogi un gleznainie dabas apraksti nemanot ieved lasītāju Kalmes aprakstītā vidē un notikumos. Kaut arī lasītājs pats nekad nebūtu bijis līdzīgos apstākļos, viņš tos dzīvi izjutīs un izpratīs.

Būtu labāk, ja autors Padomju Savienības aprakstos neaprobežotos tikai ar tās pilsoņu zemstandarta dzīves apstākļiem (165 - 167) un kareivju primitīvo, brutālo uzvešanos (63, 154). Maz informētam lasītājam tas var radīt iespaidu, ka Padomijas pilsoņi ir īstie mežoņi un arī pati Padomju Savienība ir primitīva, neattīstīta valsts, ar kuŗas draudiem varenai Amerikai nav ko rēķināties. Bet tāda uztvere iežūžo maldīgā drošības izjūtā, aizmirstot Padomju Savienības milzīgo kaŗa mašīneriju un tās neatlaidīgo dziņu pakļaut sev visu pasauli.

Šī Kalmes grāmata laba. Tā jālasa mums pašiem un jāieteic mūsu angliski runājošiem draugiem. Šo grāmatu gribētos redzēt jo daudzās vietējo bibliotēku nodaļās.

 

Hamilkārs Lejiņš

Jaunā Gaita