< JG 134 Jaunā Gaita   JG 136 >

26. GADA GĀJUMS

1981. GADS

4. (135.) NUMURS

Nāk rudens apgleznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Māra Zālīte

S A T U R S

1     Māra Zālīte, * * *
2     Edvīns Strautmanis, Pirmie stari
3     Aina Siksna, Latviskās identitātes problēmatika Ervīna Grīna romānā Zelta motocikls
9     Pāvils Aizkalnietis, Sociāldemokrati un viņu loma nākotnē
11     Edīte Zuzena, Sarma Muižniece, "Izģērbies, tad tev taps silti"
15     Andris Vītoliņš, (Pa)raibas lapas par jaunākām un vecākām latviešu skaņu platēm
21     Haralds Biezais, Var domāt arī citādi
24     I. Briedis, R. Ezera un F. Gordons par Imantu Ziedoni
25     Jānis Gorsvāns, Kaut kur redzēts svešais
33     Jānis Gorsvāns, Uz vecuma pusi
34     Valda Dreimane, Kā tu ienāc
34     Imants Barušs, Es tev rādīšu
35     Lidija Dombrovska, Mana zeme, mana mīlestība
35     Uģis Sprūdžs, Laiks
36     Ievas Lešinskas dzejoļi
38     Almas Bēnes dzejoļi
40     Dzintara Rubeņa dzejoļi
42     Monikas Zariņas dzejoļi
43     Ināra Brēdrichs, Ja sēdētu
44     Knuta Skujenieka dzejoļi
46     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
53     TEĀTRIS: Ņina Luce, Rainis un Aspazija - illūzijas
55     ATBALSIS:
            5. VLJK
            T.Ķ., Īsrecenzija par dažām latviešu īsfilmām Toronto
            Dziesma par drukātā vārda dzīvību (Juris Rozītis)
57     LASĪTĀJU VĒSTULES
62     GRĀMATAS:
       

     Mārtiņš Lasmanis, Latviešu dzeja zviedriski
          Imants Ziedonis. Andra sidor

       

     Mārtiņš Lasmanis, Spraigs vēstījums, patētiskas ainas
          Kārlis Ķezbers. Alkazars

       

     Hamilkars Lejiņš, Brīvības pakrēslī
          Egils Kalme. In the Shadow of Freedom

       

     Antonija Millere, Kārļa Dzelzīša dzeja
          Kārlis Dzelzītis. Soneti, sonetīni, rondo

       

     Benno Ābers, Baltijas perspektīvas
          Acta Baltica, XVII 1977, XVIII 1978

             Dažos vārdos
67     ZINĀTNES: Māris Bite, Pastāv, kas pārmainās?
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Vitauta Sīmaņa vāks

Atbildigais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Korektores: Mirdza Čopa

Jaunā Gaita