< JG 135 Jaunā Gaita   JG 137 >

26.GADA GĀJUMS

1981. GADS

5. (136.) NUMURS

S A T U R S

1     Juris Krieviņš, Ineša krastā, Vidzemē
2     Fridrichs Milts, Kafejnīcā
3     Ojārs Krātiņš, Subjektīvisms un dažas konsekvences
8     Jānis Ķēninš, Kanta Latvijā publicētās „filozofu bībeles" 200 gadu jubileja
10     Edīte Zuzena, Maestro Anšlavs Eglītis un viņa romāni
14     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
15     Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1980. gadā
22     Baņuta Rubesa, Mājās pie Učelīni un Aspazijas -
        Teātris 5. Vispasaules latviešu jaunatnes kongresā
27     Gunars Saliņš. Lidojošais
27     Juris Kronbergs. Sapnis
28     Lidijas Dombrovskas dzejoļi
31     Margitas Gūtmanes dzejoļi
33     Rita Rumpētere. Mūzika
34     Valentīna Pelēča dzejoļi
35     Māras Rozītes dzejoļi
37     Eduarda Salnas dzejoļi
38     Pēteŗa Zirnīša dzejoļi
40     Hēra Zaļinska, Mantojums
42     Nikolajs Bulmanis, Ziemeļzieds, Mūksalas studija un Mūksalas mākslinieku
biedrība (Arnolda Nulīša atminas)
47     ATBALSIS:
            Zviedru rakstnieka Estena Šēstranda runa 6. Baltijas studiju konferencē
sakarā ar zviedru žurnāla Artes baltiešu kultūrām veltīto nummuru
            B., Rīgas teātŗa plakāti Sidnejas galērijā
            Tālivaldis Ķiķauka, Raimonds Pauls Toronto
51        „Daru to, kas šodien visvairāk vajadzīgs"
(Raimonda Paula saruna ar Laimoni Zandbergu Toronto)
54     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
57     LASĪTĀJU VĒSTULES
60     GRĀMATAS:
            Alfrēds Gāters, Lieliska dzejas māksla
        Andrejs G. Irbe, Bez gulbjiem un bez sniega
            Gundars Pļavkalns, Kuģi zem asfalta
         Aina Zemdega. Zem akmeņa zaļa zāle. Dzejoļi
            Benno Ābers, Draudzīgais Latvijas vērotājs
         Bernhards Lamejs, Rīgas kaķu ķēniņš un citas kāda ārzemju korespondenta atmiņas
            Rolfs Ekmanis, Dzejkrājums ar „savu varēšanu"
         Vija Gune. Atbalsis
            Nora Kūla, Skaista, nozīmīga dāvana
         Antons Austriņš, Saules grieži
67     TEĀTRIS:
            Ņina Luce, 21. Austrālijas latviešu teātŗu festivāls 1981. gadā Adelaidē
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Korrektore: Mirdza Čopa

Jaunā Gaita