Jaunā Gaita nr. 135, 1981. g. 4. numurs

 

KĀRĻA DZELZĪŠA DZEJA

Kārlis Dzelzītis. Soneti, sonetīni, rondo. Madisonā, WI: LARA, 1976. 6 lp. $0.50.

 

K. Dzelzītis savu nostāju vislakoniskāk apliecina pirmā soneta pēdējā pantā:

Petrarka, Dante, Šekspīrs, Pols Verlēns
Bodlērs un Rainis, Virza. Jau kā zēns
Es mīlēju šīs nemirstīgās sejas

Par gaumi nestrīdas - bet kam gan būtu drosme apstrīdēt faktorus "kas mainīties un pilnveidoties sauc."? Sonetā "Vecmodīgais" autors tālāk atklāj savu gaumi un pārliecību:

Vai klausos mūžībā, ko veŗ mums Bēthovens,
Kas dzīvos vēl, kad viss būs sen jau sens...

Gauja un lakstīgala nepaliek nepamanīta skaistuma meklētājam dzejniekam. Dzied viņam kā upe, tā lakstīgala Gaujas līča ievās:

Un dziesmu duetā šai klausās
Ir zeme, debess, mēnesis
Un cilvēks, visu aizmirsis...

Veltījumu "Dzimtenei" dzejnieks sāk un beidz ar "Es tevi mīlu." Ļoti spēcīgs, izjusts veltījums "Dzejniecei", kaut arī gŗūti uzminēt kuŗai:

Jo aizvērušās ir tev debesis
Un zvaigžņu dārzi, bezgalības klaji,
Un mūžība, kur liels un skaists ir viss...

Gaŗezers ir trešā vai drīzāk pirmā no 3 paliekamām vērtībām latviešiem.

Ja svešumā tu maldītos un ciestu
Uz Gaŗezeru ej, kur raisās sapnis zils
Par latvi mūžīgo, kas neizbeidzas,

saka K. Dzelzītis, kuŗa dabā nav nenovīdības. Viņš atzīst arī citu gādātas un celtas vērtības, ne Šveicē viņa celto pieminekli vien. Viņš sacerējis arī dziesmu latviešu dievkalpojumam Tobago, un to var lasīt 0. Liepiņa izdotajā Vēstnesī 1978. g. 15. janv. numurā:

Mēs sveicam tevi, skaistā sala,
Kur senas latvju pēdas redz...

Līdzīgā garā, ar nemainīgu ideālistisku ievirzi, atkārtoti parādījušies K. Dzelzīša dzejoļi arī Laikā un citos izdevumos. K. Dzelzīša vērtīgais dzejoļu krājums Pasaules krustceļos, ko apcerēju žurnālā Treji vārti pirms gadiem 10, ir izpārdots. Visspēcīgākie manai gaumei 3 soneti: "Mūžīgās mīklas.", "Dieva meklētājs" un "Augstumā".

Šai augstumā, ko nesniedz zemes vēji,
Spēks ugunīgs nu tavu dvēsli skauj
Un augstāk, augstāk bezgalībā rauj,
Kur jaunas viņpasaules veŗas spēji.

Nobeidzot pievienojos dzejnieka lūgumam Pro domo suo:

Dod man vēl vienu dzīvi, Dievs -
Tai ēzē rūdīties, kas dvēslē kvēl,
Tos darbus veikt, kas nepabeigti vēl
Un citiem paust, kas manī rādījies!

 

Antonija Millere

Jaunā Gaita