Jaunā Gaita nr. 143, (2) 1983

 

LATVIEŠU RAKSTNIEKU APVIENĪBAS (LaRA-s) IESNIEGUMS

LaRA-s 4. Rakstnieku nedēļā 1982. gadā Portlandē, ASV, starp daudziem citiem pasākumiem notika arī paneļdiskusija par latviešu trimdas grāmatniecības nākotni. Pārrunu kopsavilkums izteic, ka:

a.    grāmatu rakstīšana un publicēšana trimdā autoriem nevar nodrošināt dzīves iztiku; tā kalpo tikai viņu radītājas dziņas apmierināšanai, kā arī latviešu kultūras dzīves sekmēšanai un tautas kultūras bagātināšanai;

b.    trimdas grāmatniecības aina liecina par lasītāju skaita samazināšanos, kas var ļoti kritiski ietekmēt jaundarbu publicēšanu, ja turpinām turēties pie tradicionālām grāmatu izdošanas un izplatīšanas metodēm un nereaģējam uz prasību pēc apstākļu diktētiem jauninājumiem;

c.    grāmatu publicēšana trimdā prasa latviešu lasītājiem izprast, ka ar savu materiālo atbalstu jaundarbu publicēšanai viņi sekmē latviešu kultūras dzīvi un visas tautas kultūras bagātināšanu;

d.    grāmatu publicēšana trimdā prasa ieviest izpratni par „pusē privātu − pusē sabiedrisku” pieeju, kas nozīmē, ka grāmata techniski top privātās spiestuvēs, bet tās iznākšanai nepieciešamo līdzekļu minimu nodrošina jau iepriekš sabiedriskā veidā kā grāmatu lasītāji ar regulārām pasūtinājumu maksām, tā sabiedriskas organizācijas ar financiālu atbalstu vai aizdevumu.

LaRA-s priekšsēdis Aivars Ruņģis iesniedzis PBLA Kultūras Fondam un trimdas latviešu centrālo organizāciju kultūras darba vadītājiem Rakstnieku nedēļas pārrunu kopsavilkumā ietvertos ierosinājumus, proti:

1.    Kultūras Fondam jāpārvērtē un jāmaina apbalvošanas principi un noteikumi, vēl izteiktāk koncentrējoties uz jaundarbu publicēšanas un jaunrades atbalstīšanu;

2.    Kultūras Fondam jāizceļ un jāpropagandē grāmatu pircēja, lasītāja, svars un lielā loma jaunrades atbalstīšanā;

3.    Kultūras Fondam teorētiski un praktiski jāizveido tā dēvētās „200 eksemplāru grāmatniecības” paraugmodelis daudzo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunrades stimulēšanai.

 

 

 

LATVIEŠU RAKSTNIEKU APVIENĪBAS (LaRA-s) APTAUJA

Latviešu Rakstnieku Apvienība (LaRA) rakstnieku nedēļā Portlandē 1982. g. lēma par grāmatu kooperatīva dibināšanu, līdzīgu, kāds jau pastāv latviešiem Austrālijā un igauņiem Zviedrijā.

Zinot noteiktu abonentu skaitu, grāmatas būtu lētāk iespiežamas (atkristu pārprodukcija grāmatām, kas bieži vien stāv neizpirktas plauktos) un atkristu arī starpniecība grāmatu pārdevējiem un grāmatu galdiem, un grāmata tieši no apgāda varētu nonākt lasītāju rokās ar 20-25% atlaidi, ko citādi saņemtu grāmatas atkalpārdevēji. Būtu nodrošināta arī vērtīgu grāmatu izdošana, jo iesūtītos manuskriptus vispirms izvērtētu speciāla vērtēšanas komisija.

Mūsu pašreizējais lielākais apgāds „Grāmatu Draugs” viens nespēj visas grāmatas izdot, un tam arī sava izlase, savi iecienīti autori. Pārējie apgādi nīkuļo, un bieži vien autoram pašam jāpiemaksā, lai grāmatu izdotu.

Pašreiz bieži vien pat godalgoti darbi guļ neizdoti manuskriptos. Mums ir daudz labu autoru (kā Laima Kalniņa, Astrīde Ivaska, Modris Zeberiņš, Olafs Stumbrs), kuŗi gaida uz savu darbu izdošanu. Lūdzam Jūsu domas par sekojošiem jautājumiem:

1.    Vai Jūs būtu ar mieru kļūt abonents šādā kooperatīvā?

2.    Cik grāmatu gadā Jūs vēlētos saņemt? (12, 9, 6, 4, 3...)

3.    Vai jūs vēlētos grāmatu brošētu (ja tās izmaksa būtu apm. $6-7.) vai iesietu ($9-10)

4.    Kādai proporcijai no grāmatām būtu jābūt prozai? (100%, 75%, 50%, 25%)

5.    Kādi Jūsu mīļākie pašreizējie latviešu trimdas autori prozā un dzejā?

6.    Ko Jūs ieteiktu grāmatu izvērtēšanas komitejā?

7.    Kādi citi Jūsu ieteikumi?

Atbildes lūdzam sūtīt
Dr. K. Zvejniekam,
1440 N.W. 15th Ave.
ABERDEEN, SD 57401
USA

 

 


 

Gunārs Jurjāns. Apvāka noformējums Oļģerta Rozīša grāmatai Mežā.

REDAKCIJAI PIESŪTĪTĀS GRĀMATAS

  • Paulīna Bārda. Vakarsaulē. Dzeja 1920 1975. Rīgā: Liesma, 1982. 102 lp. 35 kap.

  • Indra Gubiņa. Pār plašu jūŗu. Dzejoļi. Toronto: izdevis Valters Ziediņš, 1982. 68 lp.

  • J. Kronītis. Dabas aizsardzība. Rīgā: Avots, 1982 348 lp. Rbļ. 2,10.

  • Latviešu tautasdziesmas. 4. sēj. Darba dziesmas. Gadskārtu ieražu dziesmas. Rīgā: Zinātne, 1982 559 lp. Rbļ. 5,50.

  • Latvijas padomju enciklopēdija. 1. sēj. A-Bh. Rīgā: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. 781 lp. Rbļ. 8,30.

  • Raiņa gadagrāmata 1982. Rīgā: Liesma, 1982. 199 lp. 55 kap.

  • Olģerts Rozītis. Mežā. Stāsts. Gunāra Jurjāņa iekārtojums. Austrālijā: Iekārtojums, 1982. 25 lp.

  • Jānis Širmanis. Mana pasaule. Pasakas un stāsti. ASV: Sauleskalns, 1982. 201 lp.

  • Aina Vāvere. Jauna, neprecējusies un baltu izcelmes. Lugas. Austrālijā: Salas apgāds. 303 lp.

Jaunā Gaita