< JG 142 Jaunā Gaita   JG 144 >

28. GADAGĀJUMS

1983. GADS

2. (143.) NUMURS

S A T U R S

1   

 Gunars Saliņš, Dziedi

2   

 Jānis Kalmīte, Zīmējums

3   

 Ņinas Luces intervija ar Uldi Siliņu

5   

 Uldis Siliņš, Kade pārnāksi, bāleliņ

18   

 Sarmas Muižnieces dzejoļi

21   

 Anitas Ievas Dzirnes dzejoļi

23   

 Zinta Aistara, Ieguldītājs

26   

 Andas Avenas dzejoļi

27   

 Māras Galēnas dzejoļi

29   

 Māras Gulēnas dzejoļi

30   

 Jāņa Imanta Sedliņa dzejoļi

33   

 Sniedze Ruņģe, Par tautu un dzīvošanu

35   

 Imanta Zilberta zīmējums

34   

 Velta Toma, Māris Čaklais Toronto jau otru reizi

35   

 Tālivalža Ķiķaukas saruna ar Māri Čaklo

37   

 Jānis Kalmīte, Par manu akadēmijas laiku un Kārli Padegu

39   

 Arturs Padegs, Par mākslinieku Kārli Padegu un viņa vecākiem

42   

 MEZGLI IV

43   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

44   

 Dažas Baņutas Rubesas piezīmes

44   

 Dažas Juŗa Mazuša piezīmes pie Baņutas Rubesas piezīmēm

45   

 Juris Mazutis, Nekāds pārpratums nav noticis

47   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

50   

 ZINĀTNES: Māris Bite, Par smadzeņu trīsvienību un psīcholoģiskiem filtriem

52   

 ATBALSIS: Rita Melnace, Mārtiņa Zīverta 80 gadi

55   

 LARAS LAPA:

 

     Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRAs) iesniegums

 

     Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRAs) aptauja

56   

 GRĀMATAS:

 

     Mārtiņš Lasmanis, Sapņi un īstenība
           Aina Zemdega. Toreiz Lubes dzirnavās
           Aina Zemdega. Zem akmeņa zaļa zāle

 

     Mārtiņš Lasmanis, Liktenīgās ainavas
           Astrīde Ivaska. Līču loki. Ainas un ainavas

 

     Hamilkars Lejiņš, Autobiografisks romāns
           Egils Kalme. Pasaules vējos

59   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Ilgvara Šteina vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
 

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Kārlis Kangeris Redaktors Eiropā
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita