Jaunā Gaita nr. 143, (2) 1983

 

 

DZIEDI

 

Dziedi — dziedi tā,

ka zvaigznes spiežas pie rūtīm

un saule un mēness

un vecāsmātes no zvaigznēm

un vecietēvi

 

Dziedi — dziedi tā,

ka sievām no krūtīm sāk tecēt

putna piens

un vīriem

vīriem arī

 

Pār tiltu braucot, Tu dziedi — un upe paceļas
pussēdus un brīnoties
noskatās
kā mēs aizlaižam ātrāk par skaņu

Tavai balsij plīvojot sarkanām rozēm gaisā aiz mums

kā sarkanam vējam

 

Tu dziedi — un miesas mums metas caurspīdīgas

līdz izgaist pavisam un ieraugām

Tavā balsī kā plūstošā spogulī

dvēseles savas sen neredzētas

un apžilbuši berzējam acis kuru vairs nav

 

Dziedi — dziedi par tiem,

kas nedzied, kas beigti — viņu nedziedāšana

ir līdzīgāka mūsu dziedāšanai nekā to iedomājam

ja vien mēs dziedam īsti — tikpat īsti

cik īsti viņi klusē

 

Tad dziedi — dziedi tā, ka mums bērni dzimst —

un bērniem bērni ka dzimst — un bērnu bērni. Dziedi,

ka atdzimstam — ka redzam sevi —
redzam sevi
nāvei cauri

 

 

Dzejolis no Zinaīdas Lazdas fonda laureāta Gunara Saliņa pēdējā dzejoļu krājuma Satikšanās.

 

Jaunā Gaita