Jaunā Gaita nr. 143, (2) 1983

 

AUTOBIOGRAFISKS ROMĀNS

Egils Kalme. Pasaules vējos. Holland, Michigan: AKA Publishing House / Apgāds Gauja, 1981, 155 lp.

 

Egila Kalmes autobiografijai mākslinieciska apdare. Viņš neraksta tikai pirmajā personā par sevi vien, bet stāsta arī trešajā personā par citiem ļaudīm un notikumiem. Šāda atbrīvošanās no subjektīvās "es" formas dod tēlojumam stingrāku objektīvitātes noskaņu. Kalmes literārais pašportrets skicēts uz Latvijas brīvvalsts, Otra pasaules kara, kā arī Amerikas Savienoto Valstu trimdas fona. Personu raksturojumi, kā arī notikumu un ainavu apraksti ir tieši, krāsaini, bez liekvārdības. Tēlojums viscaur pārliecinoši dzīvs, aizraujošs, bet neitrāls tiklab pirmās kā trešās personas stāstījumā. Par to Kalme jāuzteic, jo parasti, runājot par sevi, mēs pārspīlējam, cenšamies izcelt savus sasniegumus, attaisnot savas neveiksmes un noniecināt pretiniekus.

Egilam Kalmem ir spēlmaņa sirds un mūzas viņam draudzīgas, spēlējot ar skaņām, krāsām un vārdiem. Viņš daudz mācījies dzīvē un kaŗa gaitās. Tas izpaužas šur un tur grāmatā izkaisītos domu graudos, piem.: "Prātīgāk meklēt iemeslu, ne vainīgo" (100); "Neviens īsti nezina, kas ir draudzība, jo tā ir mistērija" (109) u.c.

Spēlmanis Kalme visur cer un meklē atrast harmoniju, melodijas, bet atraujas no rupjībām, varmācības un meliem. Kalme personīgi izcietis frontes grūtības un briesmas latviešu leģionāra neapskaužamā lomā. Tādēļ viņam rūp atspēkot melus, ko daži pauduši par latviešu kaŗavīriem Otrā pasaules kaŗā.

Kalme neizjūt rakstniecību kā naudas pelnīšanas nodarbību. Viņš ir mākslinieks un raksta, lai izteiktu savas domas, uzskatus, pārdzīvojumus, kā arī, lai ietvertu grāmatā notikumus, kas saglabājami latviešu nākamām paaudzēm.

Grāmata ieteicama. Tā ne tikai apraksta autora interesantos piedzīvojumus, bet arī latviešu leģionāru likstas Otrā pasaules kaŗā. Šiem latviešiem nebija iespējams kaŗot Latvijas kaŗavīra tērpā ar saulīti pierē pret savas dzimtenes apspiedējiem. Tikai vācu uniformā bija toreiz vienīgā reālā iespēja un cerība, kaŗojot uzvarēt iebrucējus - okupantus.

 

Hamilkars Lejiņš

Jaunā Gaita