< JG 141 Jaunā Gaita   JG 143 >

28. GADAGĀJUMS

1983. GADS

1. (142.) NUMURS

S A T U R S

1   

 Aina Kraujiete, Tūkstoš atklāsmēs dzīvota dzeja

2   

 Maija Šlesere, Homāža I. Ziedonim

6   

 Aina Siksna, Dažas psīcholoģiskas problēmas Anšlava Eglīša romānā Piecas dienas

7   

 Imants Zilberts, Zīmējums

8     G. Krollis,  * * *, Litogrāfija

9   

 Laimonis Mieriņš, Atskats uz Latvijas mākslas dzīvi 1982. gadā

16   

 Rolfs Ekmanis, Efektīvi cirsts logs uz "Austrumeiropu"

20   

 DAŽOS VĀRDOS:

 

      Gundars Pļavkalns, Sirsnīga pašizpausme
             Ontons Zvīdris, Kad sirds tup guņkurs

 

      Antonija Millere, Dievam, tēvzemei, daiļumam
             Kārlis Dzelzītis. Iesākumā bija vārds

 

      Gundars Pļavkalns, Daiļa, rutinēta dzeja
             Marija Urnežus. Apskaidrība

21   

 Pāvila Johansona dzejoļi

24   

 Ritas Laimas Rumpēteres dzejoļi

26   

 Juŗa Dilevko dzejoļi

27   

 Ineses Baļķītes dzejoļi

29   

 Ernas Ķikures dzejoļi

30   

 Valža Arvja dzejoļi

31   

 Almas Bēnes dzejoļi

33   

 Ontons Zvīdris, Mirklis

33   

 Dzintara Rubeņa dzejoļi

35   

 Māras Zālītes dzejoļi

37   

 Tālivaldis Ķiķauka, Gvīdo

38   

 Laima Kalniņa, Variācijas par uzticību, atmiņām un mīlestību

40   

 Nikolajs Bulmanis, Māksla robežšķirtnē - Pēteris Martinsons

43   

 MEZGLI III

44   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

47   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

50   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

54   

 ATBALSIS

57   

 GRĀMATAS:

 

      Mārtiņš Lasmanis, Īstie vārdi
            Vizma Belševica. Kamola tinēja

 

      Laimonis Mieriņš, Grāmata par latviešu jauno glezniecību
            Aija Nodieva. Latviešu jaunākā glezniecība

59   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

60   

 Imants Zilberts, Zīmējums. Kulturāls notikums Bostonā

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

 

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
 

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Kārlis Kangeris Redaktors Eiropā
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita