< JG 14 Jaunā Gaita   JG 16 >

3. GADA GĀJUMS

15. numurs

1958. gada maijā, jūnijā

Jānis Gorsvāns, Savā nodabā, glezna
      Piezīmes par attēla autoru

98

Olafs Stumbrs, Trimdas trīspadsmitais gads, dzejolis

 99

Jānis Klāvsons, Man sāp, dzejolis  100
Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi... , romāns (13. turpinājums)  101
Dzintars Sodums, Sērīgi prieciga dziesma par Mārtiņu un Tāli  107
Benita Veisberga, Sece, bērnibas zīmējums  109
Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzīvojumi (7. turpinājums)  113
PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:  116
      Jaunas grāmatas - jauni autori  
           DIEVA IZREDZĒTIE, Grāmata par lielām personībām. K.Kundziņa redakcijā  
           Recenzija monologa veidā
               par Gunara Saliņa grāmatu "Miglas krogs" (Dzintars Sodums)
 
       Par preses brīvību un uzdevumiem (Ievads simpozijam - Ls.)  118
       SIMPOZIJS  120
       REDAKTORA PAČALA

123

DZĪVE UN DARBI:  
       Tervist, Mare!  125
       Kripatas  126
       Andris Blekte (R.R.)  126
AR PASTNIEKA GADĪBU  128
SKABARGAS:  129
       Mr. Laimonis Streips, Pētījumi VIII: Līgo svētki  
       Maigonis Struķēns, dzejoļi  
       Produkcija virs plāna: No Padomju Latvijas preses  
       Redakcijas padomnieks  
       Svarīgi fakti  
       Policista atriebība, Trešā cēliena turpinājums  

JĀŅA SVILUMBĒRZA VĀKS

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori:
Gunars Irbe, Lalita Lāce, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

Jaunā Gaita