< JG 15 Jaunā Gaita   JG 17 >

3. GADA GĀJUMS

16. numurs

1958. gada jūlijā, augustā

Andrejs Irbe, Rožu vēstule, dzejolis

137

Olafs Stumbrs, dzejoļi 137
Andrejs Pablo Mierkalns, Vīzija, dzejolis 138
Eduards Silkalns, dzejoļi 139
Richards Rīdzinieks, dzejoļi 139
Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi... romāns (nobeigums) 140
Valdis Krāslavietis, dzejoļi  145
Laimonis Streips, Nacionālkomūnists, divsarunas uzmetums  147
Jānis Klāvsons, Tumšās ielās, dzejolis  149
Starp papēdi un zemi, dzejoļi  150
Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas pārdzivojumi (8. turpinājums)  151

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:
    
Jaunas grāmatas - jauni autori: 

 155
        Salktis Progenitor der Svastika (Ed. Paegle)  
        Indra Gubiņa, "Draugam nepiemērota sieva" (B)  

    Simpozijs (papildinājumi)

 156

    Visu laiku cilvēks - sv. Tomass Akvinietis (R. Mūks)

 156

    Ticēt vietā vērtēt (H. Sils)

 158

    Jaunā inteliģence nepadodas (Rolfs Ekmanis)

159

REDAKTORA PAČALA

160

KRIPATAS

 161

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

163
DZĪVE UN DARBI:  

    Cīņa pret milzi (s.s. - v.l.)

 164

    Zviedrijas latviešu jaunatnes dienas

 168

    Latviešu tautas deju "Kamoliņš"

 170

SKABARGAS:

 172
    Pamošanās (Guno) Sieviete (Antons A. Acuraugs I)  
    Pētījumi latvju folklorā - Kāzas (B) (Mr. Laimonis Streips)  
    Visjaunākā bilžu vārdnīca (B.R.)  
    Sadzīves ainiņas Latvijā  
    Redakcijas padomnieks  
    Svarīgi fakti  
    Policista atriebība. Ceturtais cēliens  

JĀNA SVILUMBĒRZA VAKS

Atbildigais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori - Gunars Irbe, Lalita Lāce, Aivars Ruņģis, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Ekspeditors: Uldis Nollendorfs
Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita