< JG 153 Jaunā Gaita   JG 155 >

  Skenējums (pdf)

30. GADAGĀJUMS

1985. GADA OKTOBRIS

4. (154.) NUMURS

S A T U R S

1   

 K. Baumanis, Krišjānis Barons

2   

 Dagmara Igala, Paviāna šūpla dziesma Zīmējums

3   

 Valerija Baltiņa-Bērziņa, Krišjānis Barons kā latviešu valodas sargs

7   

 Juŗa Kunnosa dzejoļi

10   

 Māra Gulēna, Kaķēns

11   

 Daina Šķēle, Bārenīte sniegā

14   

 Visvaldis Reimanis, Izglābšanās

15   

 Māŗa Bišofa zīmējums

17   

 Lidija Dombrovska, Iztēles universs

18   

 Martas Landmanes dzejoļi

19   

 Nikolaja Kalniņa dzejoļi

20   

 Eduarda Salnas dzejoļi

22   

 Ināra Brēdricha dzejoļi

23   

 Rolfs Ekmanis, Mēģinājums pietuvoties brīnišķajam, netveŗamajam putnam

26   

 Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Latvijas mākslas dzīvi 1984. gadā

35   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

39   

 ZINĀTNES

42   

 MEZGLI XIII

44   

 GRĀMATAS:

   

     Nora Valtere, Emocionālas dzejas grāmata
           Andrejs Eglītis. Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām debesīm

 

     Mārtiņš Lasmanis, Pārmaiņas gaidot
           Indra Gubiņa. Uz vienpadsmito stāvu

 

     Jānis Gulbītis, Gandrīz latviskuma enciklopēdija
           Aivars Ruņģis "...iet latvieši caur gadu simteņiem"

 

     Kārlis Kangeris, Latvieši Austrālijā
           Aldis L. Putniņš: Latvians in Australia. Alienation and Assimilation

 

     Valija Ruņģe, Skrējiens pāri gadu desmitiem
           Jānis Klīdzējs. Laidiet! Laidiet! Laidiet! Noveles

 

     Rasma Birzgale, Augstā dziesma Blaumanim
           Viktors Hausmanis. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija

54   

 ATBALSIS:

 

     O.L., Jauni dailes un daiļrades avoti un avotiņi - atbalsu nomenklātūra

 

     Tālivaldis Ķiķauka, Rīgas kinostudijas filmas

 

     Daži no bijušajiem EI pirmo 100 numuru 36 redaktoriem par sevi, savu laiku, savējiem, ELJU tagad un nākotnē

 

     Tālivaldis Ķiķauka, Vecais Santīms, Katalogs trimdas domāšanā, bet kur paliek vecīši?

59   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Ilgvara Šteina vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita