Jaunā Gaita nr. 156, februāris 1986

 

 

 

KRIŠJĀŅA BARONA DAINU TULKOŠANAS KONKURSS JAUNIEŠIEM VECUMĀ LIDZ 35 GADIEM

 

Dainas ir viena no mūsu tautas kultūras krāšņākajām vērtībām. Pateicoties daudziem sarīkojumiem, rakstiem un priekšlasījumiem Krišjāņa Barona piemiņas gada ietvaros, esam tās iepazinuši no jauna. Bet, lai tās būtu pieejamas arī cittautu pētniekiem, zinātniekiem un tādējādi ieietu pasaules kultūras pūrā, nepieciešami dainu tulkojumi - tulkojumi visās valodās. Tāpēc ALJAs un PBLA Kultūras fonda atbalstā un sadarbībā rīkojam šo konkursu un aicinām visus svešvalodu pratējus nākt talkā.

Dainas tulkot nav viegli: valodu struktūrālā atšķirība, diminutīvu trūkums... konkursā tāpēc paredzēti divi tulkošanas veidi: 1) valodiski tiešais jeb zinātniskais un 2) mākslinieciskais resp. dainu atdzejojumi. Var piedalīties vienā vai abos veidos, bet katram interesentam vai katrai dalībnieku grupai būtu jāpārtulko 30 dainas: 10 obligāti, 20 pēc paša izvēles. Sadalīšanai balvās paredzēti 1000 dol. Žūrijas komisijā darbosies Austris Grasis, Velta Rūķe-Draviņa, Aija Veldre-Beldava, Vaira Vīķe-Freiberga un Valdis Zeps. Rodoties vajadzībai, pieaicinās vēl citus speciālistus.

Tulkojumi jāiesniedz līdz 1986. g. 30. aprīlim jebkuram no sekojošiem rīcības komitejas locekļiem: Kristīnei Konradei, 14 Remington St., Cambridge, MA, 02138, USA (tālr. 617-8648997); Vincentam Dindzānam, 66 Boultbee Ave., Apt. 3, Toronto, Ont., Canada, M4J 181 (tālr. 416-466-5740) vai Maijai Hinklei, 117 Northview Rd., Ithaca, NY, 14850, USA (tālr. 607-273-1319). No tiem pieprasāma arī tuvāka informācija par dainu izvēli, numerāciju, tulkojumu sakārtojumu u.t.t. Iespējama arī konkursa atkārtošana vai termiņa pagarināšana, tāpat iecerēta eventuāla tulkojumu sakopošana grāmatā.

 

Bostonas Dainu Projekta uzdevumā Vincents Dindzāns

Jaunā Gaita