< JG 155 Jaunā Gaita   JG 157 >

31. GADAGĀJUMS

1986. GADA FEBRUĀRIS

1. (156.) NUMURS

S A T U R S

1   

 Ojārs Vācietis, Tu esi (No 1983. g. septembŗa rokraksta burtnīcas)

2   

 Gundars Robežgruntnieks-Robez, LJB cikls, Nr. 3

3   

 Irina Ozoliņa, Saule un sauleskoks latviešu literātūrā

8   

 Pēteŗa Cedriņa dzejoļi

9   

 Roberta Mūka dzejoļi

10   

 Visvaldis Reimanis, Klusā daba ar klinti

11   

 Astrīdas Stānkes dzejoļi

13   

 Aivara Neibarta dzejoļi

15   

 Regīna Ezera, Mazi portreti no grāmatas Princeses fenomens

19   

 Fragments no intervijas ar Regīnu Ezeru

20   

 Česlavs Milošs runā (Hēras Zaļinskas intervija ar Česlavu Milošu)

23   

 Ēriks Pārups, Pretestības kustība

 

 ATBALSIS:

27   

     Imants Ziedonis, Par nākošajiem dziesmu svētkiem domājot

32   

     Vizma Maksiņa, Man kā latvietei dzimušai un uzaugušai svešumā

32   

     Fred V. Horbatschewsky - Osvalds Liepa, Tiesības uz pārdzīvojumu piesaka arī "bijušie"

34   

     Juris Tārs, Top grāmata par raksnieku Kārli Ieviņu kā gleznotāju

37   

 MEZGLI XIV

39   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 32

41   

 TEĀTRIS:

 

     Viktors Hausmanis, Jaunas lugas Rīgas teātŗos

 

     I. Krauja, Atkal "Mērnieku laiki"

 

     Astrida Ploriņa, Luga ar universālām problēmām

 

     Aina Vāvere, Par Māras Zālītes drāmatisko poēmu

48   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

51   

 GRĀMATAS:

 

     Gunars Zvejnieks, Latviešu grāmatnieku "Grand Old Man" atskatās uz savu dzīvi
         Helmars Rudzītis. Manas dzīves dēkas

 

     Mārtiņš Lasmanis, Ilzes Šķipsnas pasaulē
         Ilzes pasaulē. Rakstu krājums Ilzes Šķipsnas piemiņai

 

     Herberts Zālītis, Žurnāls garīgās kultūras kontinuitātei
         Zari. Literārā gadagrāmata. Redaktore: Velta Rūķe-Draviņa

 

     Ojārs J. Rozītis, Latviešu dzeja vācu valodā
         Lettische Lyrik. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Edith Zuzena-Metuzala

 

     Velta Rūķe-Draviņa, Vērtīga disertācija par latviešu valodas sintaksi

 

     Osvalds Liepa, Latviešu tautasdziesmas angliski
         DEAREST GODDESS, Translations from Latvian Folk Poetry by ESO BENJAMINS

 

     Krišjāņa Barona dainu tulkošanas konkurss jauniešiem . . .

60   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

  vērpetīte    

 IN THIS ISSUE

 

Voldemāra Avena vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue
Aina Vāvere Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita