Jaunā Gaita nr. 165, decembris 1987

 

 

Nebrēc uz liepu.
Viņa ziedēs, kad būs viņas laiks.
Patīk — skaties uz viņas ziediem.
Nepatīk — neskaties.
Tas ir viss, ko tu vari darīt.

Un — protams —
Nocirst liepu tu vari jebkuŗā brīdi.
Zieda un cirvja strīdā
Uzvarētājs vienmēr būs cirvis.

Pēc tam neaizmirsti
Noslaucīt zābakus viņas ziedos.
Nekāds pasaules zīds
Nav par liepziediem maigāks.

Un nebaidies no tām zemē notriektām bitēm.
Par dzēlienu zābakā
Bite maksā ar dzīvību.

 

V. Belševica. dzeltu laiks. 1987.

 

 

Jaunā Gaita