< JG 164 Jaunā Gaita   JG 166 >

32. GADAGĀJUMS

1987. GADA DECEMBRIS

5. (165.) NUMURS

Nebrēc uz liepu.
Viņa ziedēs, kad būs viņas laiks.
Patīk — skaties uz viņas ziediem.
Nepatīk — neskaties.
Tas ir viss, ko tu vari darīt.
...

Vizma Belševica. Dzeltu laiks

S A T U R S  

1   

 Vizma Belševica, Dzejolis

2   

 Sarmīte Venita Salnājs, Nemiers

3   

 Veronika Strēlerte, Elza Stērste un Naurēnu Elza

9   

 Elza Stērste, Fragmenti no atmiņu rakstiem

11   

 Juris Mazutis, Robeža

13   

 Andris Kārkliņš, Cienītai dzejniecei viņas jubilejā

14   

 Ontons Zvīdris, Aijā, muna dzimtine!

15   

 Imants Auziņš, Svētdien (Izvilkumi no poēmas ar vecām un jaunām dziesmām)

18   

 Imants Auziņš, Fragmenti no runas pie Raiņa pieminekļa 1987. g. 11. septembrī

18   

 Jānis Rainis, Daugavas krasti

19   

 Rolands Lappuķe, Ievirzes trimdas kultūrā

27   

 Jāņa Bieriņa piemiņas fonds

28   

 Arturs Baumanis, Kronvalda Atis un latviešu studenti

31   

 Ēriks Pārups, Pretestības organizācijas un laikraksti vācu laikā

38   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

40   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

43   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 37

44   

 MEZGLI XVIII

53   

 Tālivaldis Ķiķauka, Abras kaši

54   

 GRĀMATAS:

 

      Sniedze Ruņģe, Kaķis un cilvēks
           Margita Gūtmane. Minkāns

 

      Mārtiņš Lasmanis, Ko darīt ar zelta otu
           Māra Zālīte. Nav vārdam vietas. Dzejoļi

 

      Inārs Brēdrichs, Kur palika akmens
           Indra Gubiņa, Uz akmeņa stāvēdams

 

      Margita Gūtmane, Neizdevies dainu tulkojums vācu valodā
           Hab fünf Truhen voller Lieder, Lettische Dainas. Hrsg. Welta Ehlert, Nachdichtung Annemarie Bostroem

 

      Nikolajs Bulmanis, Pēteris Kundziņš
           Skaidrīte Cielava. Pēteris Kundziņš

 

      Velta Rūķe-Draviņa, Kārļa Ieviņa raksti par Zviedriju "Jaunākās Ziņās" 1930-1940
           Faksimilu krājums. Sakārtojis un komentējis Juris Thars

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

Ārijas Ozolas-Alksnes vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele   Emigrācijas kultūra
Māris Bite   Zinātnes
Nikolajs Bulmanis   Māksla
Rolfs Ekmanis   Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis   Vēsture
Vaira Freiberga   Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete   Dzeja
Mārtiņš Lasmanis   Recenzijas
Osvalds Liepa   Atbalsis
Anita Liepiņa   Proza
Juris Mazutis   Ceļojumi-dienasgrāmata
Imants Sakss   Mūzika
Brigita Siliņa   Teātris
Ilze Valdmane   In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita