Jaunā Gaita nr. 165, decembris 1987

 

 

JG atbildīga redaktora vietnieks

Jānis Bieriņš 1908-1987

 

Domuzīmē starp diviem gadskaitļiem ir bagāts mūžs. Jānis Bieriņš dzimis 1908. gada 15. janvārī, Bērzaunē; miris 1987. gada 7. novembrī Hamiltonā, Kanadā. Pēc valsts I vidusskolas beigšanas, studējis Latvijas Universitātē pie profesora Arveda Švābes. Strādājis Latvijas Amatniecības Kamerā. Vadījis nodaļu Latvijas radiofonā. Kopš 1960. gada pašaizliedzīgi rediģējis Jauno Gaitu...

Nostrādājis informācijas nozarē 50 gadus, Jānis Bieriņš augsti vērtēja brīvu domu un atklātību. Uz viņa vēlēšanos nodibināts Jāņa Bieriņa piemiņas fonds, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas. Fonds ikgadus 15. janvārī — Jāņa Bieriņa dzimšanas dienā — piešķirs balvu vismaz 1000 dol. vērtībā kādam trimdas latviešu kultūras darbiniekam vai trimdas kultūras organizācijai par paveikto darbu vai uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, literātūrā, teātŗa mākslā, mūzikā vai taml.

Jāņa Bieriņa draugi un labvēļi ziedojumus fondam var adresēt:

J. Bieriņš Memorial Foundation,
Box 20, Postai Station B,
Hamilton, Ontario, Canada L8L 7T5.

 

Nākošajā JG numura publicēsim piemiņas vārdus Jānim Bieriņam.

Jaunā Gaita