< JG 168 Jaunā Gaita   JG 170 >

33. GADAGĀJUMS

1988. GADA OKTOBRIS

4. (169.) NUMURS

...
Es Dievu aizlūdzu par katru, kas vēl māk
Ar mani manas mātes mēlē parunāt.

Dievs, stāvi manai mazai tautai klāt!

S A T U R S  

1   

 Ilze Binde, Kad svešas tautas gars

2   

 Jānis Šēnbergs, Vestfoldas kalni

3   

 Juris Mazutis, Pie Vermīra virtuves kalpones Riksmūzejā

3   

 Jāņa Vanaga dzejoļi

4   

 Pēteris Cedriņš, Tumša nakte, zaļa zāle

5   

 Roberts Mūks, Dziesmas par Maiju Nagizied

7   

 Ievas Lešinskas dzejoļi

8   

 Elgas Lejas dzejoļi

9   

 Māŗa Čaklā dzejoļi

12   

 Nikolajs Kalniņš, Paraugģimene

15   

 Joņs Klīdzējs, Cioceite, dziadzeite un gneida

17   

 Gunārs Bekmans, Mats

22   

 Mārtiņš Lasmanis, Par agru un par vēlu

26   

 Uldis Bērziņš, Litene

26   

 Guntara Godiņa saruna ar Uldi Bērziņu (fragments)

27   

 Uldis Bērziņš, Gads ar cilvēka seju

28   

 Gundars Pļavkalns, Patvaļīga dzeja

33   

 Magtimguli, Kalni hei (Ulža Bērziņa atdzejojumā)

35   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

38   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 40

40   

 PRESES SPOGULIS

44   

 L.Z., Kas to cīņu vedīs galā?

45   

 ATBALSIS:

 

      Baņuta Rubesa, Tūrisms

 

      Vera Streita, Ceļojuma piezīmes

 

      Rita Strautiņa, Pauls Dambis un Rita Trence Toronto

 

      I. Reinbergs, Septiņi mēģinājumi glābt pulkvedi Briedi

   

      Inese Jansone, Zīmējums Saules dainām

50   

 TEĀTRIS:

 

      Viktors Hausmanis, Teātri Latvijā un Amerikā

54   

 Vera Cekule, Par Voldemāru Irbi

57   

 Par Jāni Šēnbergu

58   

 GRĀMATAS:

 

       Eglons Spēks, No dzīves atdots dzīvei
            Gunārs Janovskis. Ļaudis pie jūŗas. Noveles

 

       Gunārs Zvejnieks, Ēpisks stāsts par trauksmainu laiku
            Lūcija Bērziņa. Pārnākšana

 

       Inārs Brēdrichs, Ulubeles sonāta
            Visvaldis Lāms. Zeme viņpus Mordangas

 

       Irina Ozoliņa, Šoreiz ar īsto
            Ernests Aistars. Šoreiz ar īsto. Romāns

 

       Valentīns Pelēcis, Atmiņas un atziņas
            Aivars Ruņģis. Piezīmes un uzmetumi. Miniatūras

 

       V. Lasmane, Pētījums par latviešu rakstnieku leksiku
            Velta Rūķe-Draviņa. Rakstnieks un valoda

 

       Valdis J. Zeps, Lokāmi un nelokāmi divdabji
            Aleksandra Eiche. Latvian Declinable and Indeclinable Participles

 

       Mārtiņš Lasmanis, Gleznotāja grāmata
            Kārlis Neilis. Tie trakie gleznotāju gadi. Atmiņas

 

       Andrievs Ezergailis, Pa baznīcas ceļu ejot
            Haralds Biezais. Gramzdas draudzes vēsture, 16.-20. g.s.

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita