Jaunā Gaita nr. 177, maijs 1990

 

 

Filips Tauns


(Philippe du Thaun,

angļu–normāņu dzejnieks

12g.s. sākumā)

 
PELLICANUS

Pelikāns ir nosaukums

kādam putnam.

Kas patiesībā ir dzērve.

Ēģiptē ir tā mājvieta.

Šī putnu suga, kas ir divējāda,

Nīlas tuvumā dzīvo.

Vienējā mīt palos

un pārtiek no zivīm.

Otrējā salās

pie ķirzakām, krokodiliem,

čūskām, smirdeklīgiem radījumiem

un nelabiem nezvēriem.

Grieķi šai putnu sugai piederīgo

sauca par Onocrotalus,

Kas latīņu mēlē

Ir longum rostrum,

jeb mūsu valodā gaŗknābis.

Par šo putnu ir zināms,

ka tad, kad viņš iet pie saviem jaunuļiem,

kad tie ir paaugušies un spēka pilni,

un izrāda tiem laipnību,

apsedzot tos saviem spārniem,

putneļi sāk to

mežonīgi knābāt;

Viņi plosa tēvu un mēģina

Izknābt tam acis.

Bet viņš uzklūp tiem

un nogalina tos lielās sāpēs;

tad projām iet uz brīdi,

atstājot tos tur, kur tie sakrituši.

Trešā dienā viņš atgriežas

un sāk sērot,

un lielās bēdās,

redzot beigtos putnēnus,

sāk plosīt ar knābi savas krūtis,

līdz tās sāk asiņot.

Un kad asins straume

apšļāc tā nedzīvos bērnus,

tai tāds spēks,

ka putnēni atgūst dzīvību.

Tagad ņem vērā,

ka šis pelikāns ir līdzība Marijas Dēlam.

Putnēni ir cilvēki

augšām cēlušies no miroņiem

mūsu Dieva lieto

dārgo asiņu dēļ.

Nu ņem vērā vēl vienu mācību,

ko atklāj svētie raksti:

tev jāzina kāpēc putnēni

mēģināja izknābt acis tēvam,

kas dusmās metās tiem virsū

un visus nogalināja.

Cilvēkus, kas noliedz gaismu,

padarīs aklus Dieva zvērošais skats;

visus šādus ļaudis

piemeklēs Tā sods.

Šī ir tā mācība, ko atklāju,

paturi to labi prātā.

 

 

 

Richarda Vilbura (Richard Wilbur)
angliskoto versiju latviskojis
Jānis Krēsliņš 1990. g. 14. janvārī.

 

 


 

Roberts Mūks

 

 
*

Svētie Raksti –

tie esot viļņi okeānā,

vējš koku galotnēs un putnu spārnos,

pirmās sniega pārslas,

pirmie un pēdējie ziedi.

Bet – –

šie svētumi mani biedē,

un varbūt tam tā jābūt,

varbūt tam tā jābūt,

ka viļņi okeānā un tt.

neko nenozīmē.

Būs jāuzzīmē pašam

kaut kas saprotamāks.

Vai

Jāuzlīmē uz durvīm:

– Te dzīvo homo technicus

Un kunkst. –

Tāda Ir tā škunste.

 

Atbrīvota dzīve

Man šķiet – – – – –

Bet kas man var šķist, kad viss šķīst

Pušu, gabalos, kad domu skrandas

Kaŗo cita ar citu kā mafijas bandas,

Kad jāizdzeŗ, litrs kafijas,

Lai kaut ko justu, kad, rakstot,

Jāmeklē vārdi kā blusas? Būs jāieņem

Klusuma poza kā Budām, kas atraisījies

No prieka un sāpes un neprasa „kāpēc”.

 

„Man šķiet” – tā ir domātāja poza.

Labāk klausīties, kā gailis dzied

Un vistas kladzina, kad tās padzenā,

Kā viņa dziesma, iekozdamās gaisā,

Liek mosties visām maņām,

Un tu vairs nedzīvo kā pa maisu,

Pa to domu maisu, kuŗu tu pats

Visu mūžu esi taisījis.

 

Buda un Kristus

Kāpēc Kungs Būda

guļ uz sāna?

Tāpēc, ka tā

ir vieglāk dzert ūdeni

no krāna –

tas ir, ja vispār grib dzert ūdeni.

Otrkārt – tā ir ērtāk nekā karāties pie krusta –

tas ir, ja vispār ir tāda luste.

Treškārt – guļot uz sāna,

var kūpināt kvēpināmos kociņus

un kļūt mierīgs

kā siers.

 

*

Ūdens attīra iekšas un garu,

un tad vairs negribas

Itin ne par ko

kaŗot.

Tu esi apskaidrots

Kā tas Kungs Buda,

jo tev ir viss

no sākta gala dots.

 

Man tomēr žēl Jēzus Kristus.

Viņš tak bija nevainīgs,

upuŗa jērs, tā sakot.

Bet vai tad zvēru mūsos

var remdēt ar krūzīti asiņu?

 

Pārvēršanās

Beigas, basta

Man pietiek, reizi par visām reizēm pietiek

Būt sev pašam par nastu.

Vai nevarētu kādreiz pārdzimt

Priesteŗu kastā?

Ietinies vīrakā,

Es dzīvotu no citu maka,

Un mana vienīgā nasta

Būtu naudiņa vēl nesarausta.

 

Bet, ak, ko gan es darītu, ja no manis iznāktu

Priesteris svēts?

Tad es pārvērstos krokodilā

Kaut kur Nīlā

Un, atmetis teoloģiju,

Piekoptu eko–

Loģiju.

 

Zvaigžņu skaitītājs

Rudens man atgādina – nu ko?

Ka esmu cēlies no nekā

Vai sagadīšanās ceļā – kā negadījums, kā kļūme

Kosmosa norišu aklajā gaitā, –

Kā tāds, kuŗa vienīgā misija

Ir zvaigznes skaitīt.

Bet protams zvaigznēm no tā ne silts, ne auksts.

Es viņas skaitu tikai tālab, ka esmu

Kosmosā iemests, paš-apzinīgs švauksts.

Kā redzat – te nav nekādas romantikas,

Tikai – sava veida liesa metafiziska iztika.

 

Arčibalds

Mans draugs Arčibalds bija pilnīgi atsities

Mūsu Pestītājā,

Un, lūk, viņam šai pasaulē

Pavisam švaki gāja.

Viņš klaiņoja no mājas uz māju,

No rīta līdz vakaram,

Meklēdams kaut kādu sakaru.

Viņš bija – pēc profesija – sakarnieks

Starp debesīm uz zemi,

Kamēr nolēma, ka labāk ir pakārties.

Mans draugs Arčibalds bija tikai atsities

Mūsu Pestītājā.

Viņam nebija ko vēstīt,

Jo, lūk, tiem sakariem starp zemi un debesīm

Bija pienācis vakars.

 

Mironis Liepājas

kapu kapličā

Viņš tur gulēja deficīta zārkā

Vēl pajauns

Varētu teikt – pat glīts

Droši vien „miris nelaikā”

Droši vien būtu gribējis

Vēl padzīvot

Vēl kaut ko padarīt, pamīlēt

Un tomēr viņš izskatījās

Ļoti apmierināts ka

............................

Nu teiksim ka vairs nav nekā

Sārtdzeltenās rudens lapas

Liepājas vēju nestās lapas

Nepieskārās viņa pierei

 

Es nedzirdu,

kā zāle dīgst

Es nedzirdu, kā zāle dīgst.

Un vispār –

Es nedzirdu neko no zemes iekšām.

Būs jānoliek mikrofons

Zemei priekšā,

Lai Ierunā savu sakāmo,

Lai man iečukst ausī:

– Es tomēr esmu plakana. –

 

Tad es dzirdēšu, kā zāle dīgst

No zemes Iekšām uz āru

Un mikrofonam

Pāri.

 

Tā stunda ir situsi

Tā stunda ir situsi,

Tā stunda ir klāt

Dzīviem un mirušiem

Kāzu galdus klāt.

*

Ir Jāatrod ceļš uz Hadesa ejām,

Kad saule vēl zenītā,

Vēl dzīviem, Jo tik un tā

Mēs turpu ejam.

*

Ai, šīs svinīgās ēnas!

Tēlu procesija bez sākuma

Un gala! Kā man būs Iemācīties

Jūsu cēlo profesiju?

 

 

 


 

Margita Gailīte

 

Margita Gailīte dzimusi 1939 gadā. Dzīvojusi

Rīgā, Kasetē, Madridē, Florencē. Tagad strādā

reklāmu nozarē Montreālā, bet dzīvo vientuļā

kalna mājā Sutonā, Kvebekā. Margitas Gailītes

dzeja publicēta arī angļu valodā: Poetry Canada

Review (10.3.89) un Fiddlehead.

 

*

Saules siltā

Dzeltenā istabā

Sēžu es,

Kā Modiljanī gleznā

Gaŗu kaklu,

Šķībām acīm,

Bez elpas,

Klusa

Jūtu –

Esmu

Norijusi sauli

Un spīdu

Varavīksnes krāsās.

 

*

Tu aicini

dzert

melnu

liķieri.

Noreibt.

Iekāpt

acīs tavās.

Pazust.

 

Sirds mana

putns

kliedz

ķermeņa sprostā,

apzinoties

zaudēto

pēdējo

lidojumu.

 

*

Dzirdu Tevi dienu agrāk un vēlāk.

Vārdi kā krāsa izkūst

Bijuši nebijuši.

Tik jūtu, ko teiksi un teici.

Sirds klausās un gaida.

Sapratu vakar un sapratīšu rīt.

Bet šodien, ko teici Tu?

 

 


 

Guntars Račs

25 g. vecais liepājnieks Guntars Račs ir viens no
Latvijas rosīgākajiem dziesmu tekstu autoriem;
savām dziesmām Rača dzejoļus izmanto vairākas
rokgrupas (Liepājas brāļi, Līvi, Turaidas roze,
Neptūns, Zodiaks u.c.). Viņa dzejoļi klausītājos atstāj
spēcīgu iespaidu. To liecina fakts, ka trīs no desmit
labākām „Mikrofons 88” aptaujas dziesmām bija ar
Rača tekstiem. Tomēr lielāko enerģiju un darbu viņš
ieliek, rakstot tekstus savai grupai „Jauns mēness”,
kuŗā pats spēlē bungas.

*

Cik skaista ir tīra lapa,

Kā meitene pavasarī, vēl neaiztikta.

Un tā man šis dzejolis tapa,

Jo šī lapa man nelikās slikta.

 

Cik skaisti Ir pirmie vārdi,

Kad viņus uz lapas liek,

Bet meitene iet tālāk tīra,

Teica, lai neaiztiek.

 

*

Es jūtos kā neizlasīta vēstule,

Kas pati savu saturu nezina.

Kā vēstule, kura nelīmējas ciet,

Kā vēstule, kas bez pastnieka pie adresāta iet.

 

*

Izdeguši sērkociņi,

Tie gan zina.

īstais prieks nav aizdegties,

Prieks ir tad, ja kādu aizdedzina.

 

*

Ja cilvēks ir viens,

Tad viņš ir kā piens.

Un agri vai vēlu tas saskābst.

 

*

Es piedzimis tepat pie jūŗas

Un man pie viņas Jāpieturas.

Jo citam varbūt spārni ir,

Bet man ir buras.

 

*

Zeme ir ka panna,

Bez taukiem mēs piedegam.

Es guļu piededzis

Liepājas liedagā.

 

Zvejošana

Zvejnieki sēž laivās,

Jūrā zivis dejo.

Vīri samet tiklus,

Zivis augšā zvejo.

Zvejnieki no prieka

Laivās Jautri dejo,

Debesīs sēž vēl kāds,

Mūs kas augšā zvejo.

 

Zvejnieki mēs braši!

(cilvēki tā domā)

Kamēr nenonāk tie paši

Lielā loma lomā.

 

Tu labi izskaties

Tu labi izskaties, Pol Mekkartnij*,

Kaut arī neesi vairs tik jauns.

Es arī cenšos būt mūziķis slavens,

Bet man jau tagad par izskatu kauns.

 

Nāc padzīvo zemē, kur cīnās un cīnās,

Kur kultūras ierēdņi klausās un brīnās.

Nāc padzīvo šeit kaut vai vasaras piecas,

Tu sirmgalvis kļūtu, kam mugura liecas.

 

* Paul McCartney

Interfrontista

pārdomas

Man auksti dzīvot Sibīrijā,

Mazliet par karstu Kabardijā.

Man nepatika Uzbekijā,

Un nesaprata Igaunijā.

Mani neklausīja Armēnijā,

Bij' grūti elpot Lietuvā.

Par duraku sauca Kazahijā,

Ar buļbām meta Baltkrievijā.

Bet Latvijā, šai sapņu zemē,

Es iekodos kā mīkstā bulkā

Un stājos Interfrontes pulkā.

 

Jaunā Gaita