< JG 176 Jaunā Gaita   JG 178 >

35. GADAGĀJUMS

1990. GADA MAIJS

2. (177.) NUMURS

Šī diena nav ne ķeizara, ne kunga,

šī lielā diena - tā, kas gadu simtiem cauri

ar baltu dziesmu puķi kāpusi

pa piebradātām kāpnēm baltas gaismas kalnā

un tagad dziesmā deg

kā Jāņuguns uz gadu simta pieres.
 

Andrejs Irbe

S A T U R S

1    

Sveiciens XX Vispārējo dziesmu svētku dalībniekiem

2    

Juta Grinberga Savidža, Ģīga #4

3    

Filips Tauns (Phillippe du Thaun), Pellicanus (latviskojis Jānis Krēsliņš sen.)

4    

Roberta Mūka dzejoļi

7    

Margitas Gailītes dzejoļi

8    

Guntara Rača dzejoļi

10    

Uģis Segliņš, Pasažieru ievērībai

37    

Visvaldis Bokalders, Pa latviska vārda pēdām - Larss Vilks

39    

Andris Andrušaitis, Zemes dienā padomāsim arī par jūru

40    

TEĀTRIS:  Baņuta Rubesa, Virtuss (sešas jaunas latviešu lugas un to autori)

45    

SKAŅAS UN ATSKAŅAS  

      Ed. Keišs, Mariss Jansons - pa panākumu kāpnēm

47    

N.B., Par Jutu Savidžu

48    

NO VIENAS PUSES TĀ ... :

 

    Nikolajs Bulmanis, Par mūsu un jūsu brīvību

       

    Nikolajs Bulmanis, Lidija Auza

52    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 47

53    

Ed. Keišs, Mens sana in corpore sano

55    

ATBALSIS:

 

    Ed. Keišs, Rīgas piecīši

       

    Andrievs Ezergailis, Dižorganizāciju izdevumi

       

    I.V., Pagodinājums latviešu vēsturniekam

       

    J. Purviņš-Jurjāns, Suverēna prese

57    

LASĪTĀJU VĒSTULES

58    

GRĀMATAS:

       

    Roberts Mūks, Bezdibeņa vilinājums
        Māris Čaklais. Mīlnieks atgriežas noziegumvietā. Dzejoļi 1987-1989

       

    Juris Silenieks, Dūmakas un gaišumi
        Maija Meirāne. Dūmistaba. Dzejoļi 1977-1987

       

    Biruta Sūrmane, Ko mums dara svešatne
        Aina Vāvere. Svešatnes albums. Stāsti un noveles

       

    V. Lasmane, Kritiskas piezīmes par laikmetīgu grāmatu
        Aina Ozoliņa. Kā lapas vējā. Romāns

       

    Aija Priedīte, Kritiskas piezīmes par ļoti noderīgu vārdnīcu
        Latviešu valodas vārdnīca. Avots: Rīgā, 1987

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita