< JG 175 Jaunā Gaita   JG 177 >

35. GADAGĀJUMS

1990. GADA FEBRUĀRIS

1. (176.) NUMURS

VALODA
 

Par valodu cīnīties nevar.
Pēc valodas jācīnās.
Gan avīžu redakcijās,
Gan cietuma kamerās.

    Līdz kamēr nav apnicis dzīvot,
    Vēl kautiņš nav izkarots,
    Jo valoda - tā ir elpa
    Un nevis lepnums vai gods.
 

Knuts Skujenieks

kla sniegā (1963-1969)

S A T U R S

1    

Knuts Skujenieks, Valoda

2    

Rolands Kaņeps, Sv. Sebastijāņa līķa atrašana

3    

Aina Zemdega, Bēdu dziesmas

5    

Almas Bēnes dzejoļi

7    

Ilzes Bindes dzejoļi

11

Māra Gulēna, Laikmeta kadri

14    

Gunārs Bekmans, Huligāni

18    

Māra Zālīte, Par garīgo maizi

19    

Inta Čaklā, Dzejnieka stāja. Knuts Skujenieks

23    

Vizma Belševica, Asara zirnekļa tīklā... Klāvs Elsbergs (1959-1987)

25    

Juris Krieviņš, Vizma Belševica

26    

Laimonis Mieriņš, Latvijas mākslas dzīve 1989. gadā

31    

Zigurds Konstants, Atceroties un iepazīstot Jāni Pauļuku

38    

TEĀTRIS:

        

    Ādolfs Šapiro, Lomu sadalījums

       

    Viljems Šekspirs, "Pasaule ir milzu teātris"

40    

SKAŅAS UN ATSKAŅAS

    

ATBALSIS:

43  

    Arturs Priedītis, Vēstis no Daugavpils

44   

    Viktors Neimanis, Anna Rancāne Ņujorkā

45    

    Lzs, Tris notikumi 1989. gadā

46    

    Redakcijā saņemtie izdevumi

47    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 46

51    

GRĀMATAS:

       

    Mārtiņš Lasmanis, Nesakārtota brīvība
      Imants Ziedonis. Taureņu uzbrukums. Dzejoļi

       

    Aija Bjornsona, Svaigi un interesanti atdzejojumi
      Imants Ziedonis. Flowers of Ice. Atdzejojis Berijs Kalahans

       

    Mārtiņš Lasmanis, Runātāji un klusētāji
      Kārlis Ķezbers. Dēkaiņi un mīlētāji. Romāns

       

    Aivars Ruņģis, Patiesība, pilna patiesiba un nekas cits kā patiesība
      Visvaldis Lāms. Kāvu blāzmā. Romāns

       

    Mārtiņš Lasmanis, Divpadsmit dienas Rīgā
      Aina Zemdega. Līdz vārtiem - un tālāk? Romāns

       

    Gunars Zvejnieks, Biogrāfiskas atmiņas uz vēstures fona
      Ādolfs Šilde. Ardievas Rīgai

59    

MEZGLI XXI (nobeigums)

63    

Andrievs Ezergailis, Memorands (fragments)

64    

LASĪTĀJU VĒSTULES

64    

Jāņa Bieriņa Piemiņas fonds

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Laŗa Saliņa vāks (datora grafika)

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita