< JG 174 Jaunā Gaita   JG 176 >

34. GADAGĀJUMS

1989. GADA NOVEMBRIS

5. (175.) NUMURS

Stāvēt par kultūru ir tas pats, kas par Latviju.
Dodiet mums brīvu zinātni un mākslu - tad mums
būs demokrātiska Latvija. Bez tās nebūs Latvijas,
bet ar to būs.

nis Rainis
1923. gada 13. jūlijā Latvijas Saeimā.

S A T U R S

1    

Jānis Rainis, Par kultūru un demokrātiju

2    

Jāzeps Grosvalds, No austrumu cikla

3    

Valerija Bērziņa-Baltiņa, Lāčplēša tauta

4    

Valerija Bērziņa-Baltiņa, 1988. gada 18. novembris

7    

Eduarda Salnas dzejoļi

10    

Jānis Gorsvāns, Sniedz

10    

Pēteŗa Cedriņa dzejoļi

11    

Ineses Baļķītes dzejoļi

13    

Annas Rancānes dzejoļi

15    

Aina Vāvere, Mans vārds

18    

Irēne Blūmfelde, Caurums

20    

Ildze Kronta, Portretskice politizētā laikā

23    

Uldis Siliņš, Nekas nav mūžīgs, dziesminiek

28    

Teodora Tomsona dzejoļi

29    

Visvaldis Bokalders, „Les amours de Petersbourg"

34    

TEĀTRIS: Viktors Hausmanis, Par manu skolnieci Zani

37    

NO VIENAS PUSES TĀ ...

40    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 45

42    

Lzs, Tautas fronte un tautas gudrība

44    

SKAŅAS UN ATSKAŅAS

46    

Ed. Keišs, Tālivaldis Ķeniņš

46    

Ieva Akurātere, Kaut ko par sevi

48    

MEZGLI XXI

54    

ATBALSIS:

       

    Intervija ar Jāni Ūdri: Baltijas gredzens

       

    Voldemārs Avens, Mākslinieku saiets Katskiļu kalnos

       

    Vecais Santīms, Pamatota kritika no dažiem nepamatotiem
viedokļiem vides aizsardzības jautājumos

58    

GRĀMATAS:

       

    Mārtiņš Lasmanis, Melnā sirdsgruzde un baltais klusums
       Vizma Belševica. dzeltu laiks. Dzeja

       

    Mārtiņš Lasmanis, Brāzmas atbalss
       Raits Birkmanis. Atlikulikām. Dzejoļi

       

    Mārtiņš Lasmanis, Viegla avantūra ar pasmagām beigām
       Gunars Janovskis. Helmī. Romāns

       

    Juris Silenieks, Caur daudzkrāsainiem stikliem
       Veronika Janelsiņa. Ar un bez rožainiem stikliem

       

    Indulis Kažociņš, Ezergaiļa grāmata
       Jāņa Ezergaiļa skices un atmiņas. A. Ezergaiļa un I. Miškes redakcijā

       

    V. Lasmane, Informācija par latviešu radošā gara paudumu
       Benjamiņš Jēgers. Latviešu trimdas izdevumu bibliografija

       

    I. Brēdrichs, Veclatvieši, jaunlatvieši un vēl savādāki latvieši
       Aldis L. Putniņš. Veclatviešu organizācijas Austrālijā 1913-1948

 

    Valdis J. Zeps, Izcils pētijums
       Janīna Kursīte. Latviešu dzejas versifikācija 20. g.s. sākumā: 1900-1919

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite

Zinātnes

Nikolajs Bulmanis

Māksla

Andrievs Ezergailis

Vēsture

Vaira Freiberga

Sabiedriskās zinātnes

Aina Kraujiete

Dzeja

Mārtinš Lasmanis

Grāmatas

Osvalds Liepa

Atbalsis

Anita Liepiņa

Proza

Juris Mazutis

Ceļojumi - dienasgrāmata

Imants Sakss

Mūzika

Brigita Siliņa

Teātris

Ilze Valdmane

In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Miedza Čopa, Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita